logo
logo

Zdjęcie: Katarzyna Cegielska/ Nasz Dziennik

Każdy z nas powinien budować pokój

Sobota, 26 listopada 2022 (17:20)

Aktualizacja: Sobota, 26 listopada 2022 (18:40)

W murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zakończył się XV Międzynarodowy Kongres „Katolicy a wojna i pokój”.

Podczas drugiego dnia kongresu swoją prelekcję wygłosił Mariusz Błaszczak, wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej, który przedstawił temat: „Polityka państwa polskiego wobec współczesnych zagrożeń militarnych”. Jak zauważył, tylko silne państwo i silne wojsko mogą obronić naszą Ojczyznę.

– Bezpieczeństwo stanowi podstawę dla rozwoju naszej Ojczyzny. Jest kryterium podstawowym, które wpływa na to, że nasza Ojczyzna istnieje, a nasi obywatele mogą się rozwijać i patrzeć w przyszłość – wyjaśnił.

W obliczu wojny na Ukrainie wskazał na naszą pomoc dla mieszkańców tego państwa, która – jak powiedział – jest wyrazem naszej chrześcijańskiej postawy. Zauważył, że w dobie rewolucji cyfrowej stoimy przed zagrożeniem ataków cyberprzestrzennych.

– Stosunkowo nowe zagrożenie, przed którym stoimy, dotyczy cyberprzestrzeni i bezpieczeństwa informacyjnego – stwierdził, dodając, że Polska od lat jest głównym z celów zmasowanych ataków dezinformacji Rosji. Podkreślił, że odporność na propagandę rosyjską zależy od poziomu świadomości samych obywateli, a szczególna odpowiedzialność spoczywa w tym przypadku na mediach. Jak uważa, tylko silne wojsko jest gwarantem naszego bezpieczeństwa.

O „cyberprzestrzeni jako nowej domenie operacyjnej” mówił gen. bryg. Karol Molenda, dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Na początku swojego wystąpienia zaznaczył, że wojska obrony cyberprzestrzeni są niezbędnym elementem współczesnej armii. Zauważył, że cyberprzestrzeń jest specyficzną domeną operacyjną, ponieważ jej parametry ciągle ulegają zmianie.

– Cyberprzestrzeń jest wyjątkową domeną, bo w całości zbudowaną przez człowieka. Jej parametry zmieniają się w sposób ciągły i powstają nowe narzędzia – wyjaśniał. Cyberprzestrzeń jest nową domeną operacyjną, ale jego zdaniem trzeba ją chronić jak pozostałe. Podkreślił, że współczesna, nowoczesna armia bez Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni mogłaby być nieefektywna.

Ksiądz prof. dr hab. Jerzy Gocko SDB, kierownik Katedry Teologii Moralnej Społecznej KUL, przedstawił  „Koncepcję pokoju w myśli społecznej Kościoła”. Na początku swojego wystąpienia, przywołując jedno z orędzi św. Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju, zauważył, że możliwy jest tylko jeden pokój, jest on bowiem wartością, która nie zna podziału. Prelegent zaznaczył, że ogólny pokój ma swój początek w sercu każdego człowieka. – Skoro źródłem niepokoju i wojny jest ludzkie serce, swoiste  rozbrojenie musi się odbyć najpierw w nim, i to stanowi istotę przesłania chrześcijańskiego – wyjaśnił, dodając, że pokój jest atrybutem i błogosławieństwem Boga. Ukazał, że człowiek posiada naturalne pragnienie życia w pokoju. 
– Człowiek nosi w sercu pragnienie pokoju, trzeba czynić wszystko, co możliwe, żeby nie uciekać się do takiego narzędzia, jakim jest przemoc […]. Bez pokoju nie będzie można w pełni uszanować osoby i jej praw – ocenił. Dodał, że trwały pokój opiera się na czterech filarach: prawdzie, wolności, sprawiedliwości i miłości społecznej (solidarności). Zaznaczył, że prawa człowieka są ściśle związane z pokojem. – Przestrzeganie praw człowieka jest warunkiem pokoju, a bez pokoju nie będzie poszanowania praw człowieka – zaakcentował.

Podczas swojego wystąpienia dr Marcin Romanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, mówił o  „Poszanowaniu praw człowieka jako podstawowym warunku pokoju”. Na wstępie wskazał, że prawa człowieka i pokój pozostają w głębokiej relacji. Zauważył, że prawo opiera się na człowieku, człowiek jest fundamentem prawa, a cały system prawny ma służyć dobru człowieka. – Bez pokoju nie byłoby przestrzeni czy to filozoficznej, czy politycznej dla praw człowieka – dodał.

Podsumowania kongresu dokonał o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor AKSiM. Ze smutkiem uznał, że świat żyje w hipokryzji. – Ci, którzy mówią o pokoju, po kryjomu handlują bronią, sprzedają broń do krajów, gdzie brak chleba, gdzie ludzie umierają z głodu. Ci, którzy na ustach mają tyle miłości do stworzenia,  przyczyniają się do mordowania poczętych ludzkich istnień – alarmował. Przypomniał również słowa matki Teresy z Kalkuty: „Jeżeli matka targnie się na życie swojego dziecka, co powstrzyma mnie i Ciebie od targnięcia się na życie swojego brata?”. Powiedział również, że każdy z nas powinien być budowniczym pokoju i powinno być to główne przesłanie tegorocznego kongresu.

Więcej warto zobaczyć w fotogalerii TUTAJ.

 

 

Zofia Sońta

NaszDziennik.pl