logo
logo

Zdjęcie: facebook.com/CaritasPL/ Inne

Caritas dla dzieci

Czwartek, 1 czerwca 2023 (08:50)

Aktualizacja: Czwartek, 1 czerwca 2023 (09:17)

Z okazji Dnia Dziecka 20 tys. Pudełek Szczęścia trafi
za pośrednictwem oddziałów diecezjalnych Caritas
do najmłodszych ze świetlic środowiskowych, domów dziecka, domów samotnej matki i do rodzin pod opieką parafialnych zespołów Caritas – przekazała Magdalena Antolik, koordynator programów dziecięcych w Caritas Polska.

Caritas wspiera najmłodszych przez cały rok. Wśród czołowych programów są: Wakacyjna Akcja Caritas,
w której bierze udział blisko 15 tys. dzieci, Tornister Pełen Uśmiechów – 10 tys., Skrzydła w ramach – obejmujący 900 programów stypendialnych, czy turnusy wytchnieniowych dla dzieci z Ukrainy.

Z okazji Dnia Dziecka w całym kraju odbędą się festyny, pikniki rodzinne i spotkania integracyjne.

„20 tys. Pudełek Szczęścia trafi za pośrednictwem oddziałów diecezjalnych Caritas do dzieci ze świetlic środowiskowych, domów dziecka, domów samotnej matki
i do rodzin pod opieką parafialnych zespołów Caritas.
W pudełkach znajdą się m.in. maskotki, książki, gry planszowe i słodycze” – wskazała Magdalena Antolik, koordynator programów dziecięcych w Caritas Polska.

Podobnie jak w ubiegłych latach, wraz z początkiem lipca ruszy Wakacyjna Akcja Caritas realizowana w ośrodkach Caritas diecezjalnych nad morzem i w górach. Organizowane są również półkolonie w postaci wypoczynku stacjonarnego czy jednodniowe wycieczki. Wśród propozycji zaplanowane są m.in. zajęcia sportowe, muzyczne, taneczne, teatralne.

„Aktualnie jesteśmy na etapie zbierania danych dotyczących liczby dzieci, które wezmą udział w akcji,
ale tak jak w latach ubiegłych możemy wstępnie oszacować, że zainteresowanie będzie duże” – przekazała Magdalena Antolik.

Przypomniała, że w ubiegłym roku z Wakacyjnej Akcji Caritas skorzystało blisko 15 tys. najmłodszych, w tym
ok. 4 tys. z wypoczynku stacjonarnego. Na kolonie wyjechało 10,5 tys. dzieci, zaś pozostałe 4,3 tys. dzieci
– z tego ok. 2 tys. z Ukrainy – skorzysta z innych form wypoczynku, tj. półkolonii i wycieczek przygotowanych przez Caritas diecezjalne.

Antolik zwróciła uwagę, że nowym programem dla dzieci
są „turnusy wytchnieniowe” skierowane do najmłodszych
z Ukrainy. Trwają one 14 dni. „Planowane jest wysłanie
na nie 800 dzieci. Do tej pory z tej możliwości skorzystało 517 najmłodszych zza wschodniej granicy. Wyjazdy odbywają się głównie do ośrodków Caritas diecezjalnych, zlokalizowanych blisko granicy z Ukrainą, by dodatkowo
nie przeciążać dzieci wielogodzinnymi podróżami po Polsce” – wyjaśniła Antolik. Dodała, że „dzieci pochodziły z różnych terenów Ukrainy np. z Drohobycza, Kijowa, Charkowa, Lwowa czy Mariupola”.

Jedną z najbardziej znanych akcji Caritas jest Tornister Pełen Uśmiechów. Dzięki niej, co roku tysiące dzieci, wytypowanych przez pracujące z nimi na co dzień diecezjalne oddziały Caritas, otrzymują szkolne wyprawki. W ubiegłym roku trafiły one do 10 tys. dzieci,
w tym 4 tys. uczniów z Ukrainy.

„Wyprawki szkolne otrzymało również ok. 200 dzieci uchodźczych innych narodowości, m.in. z Turcji, Afganistanu, Czeczenii, Tadżykistanu, Białorusi, Kazachstanu, Uzbekistanu i z Dagestanu” – poinformowała Renata Makuch z Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Warszawie.

Kolejną inicjatywą Caritas dla najmłodszych jest akcja „Podaruj dziecku książkę – dodaj mu skrzydeł”, która ma zachęcić dzieci i młodzież do czytania i rozwijania swoich zainteresowań.

Jak zaznaczyła Katarzyna Nowińska z Caritas Polska,
w ramach tego programu książki otrzymały świetlice socjoterapeutyczne i domy dziecka prowadzone przez Caritas, gdzie przez opiekunów organizowane będzie wspólne czytanie.

Programami wyrównującymi szanse edukacyjne są „Skrzydła” oraz „Dwa Talenty”. „Od września 2022 do czerwca 2023 r. udało się wesprzeć 900 dzieci w obydwu programach. Wsparcie wyniosło 2000 zł i 1500 zł na rozwój talentów, pasji i dziecięcych marzeń” – powiedziała Antolik. Dzięki tym środkom stypendyści pokrywają wydatki związane m.in. z zakupem przyborów szkolnych czy podręczników, ale także np. wyrobów medycznych, bez których uczęszczanie do szkoły byłoby dla nich utrudnione (okulary, baterie do aparatów słuchowych). Mogą też sfinansować udział w zajęciach pozalekcyjnych, wyjazdach (np. obozach sportowych, spotkaniach naukowych),
zakup instrumentów muzycznych, oprogramowania komputerowego i szereg innych nakładów przeznaczonych na naukę i rozwój osobisty.

„W przypadku programu »Skrzydła« i »Dwa Talenty«
w porównaniu z poprzednim rokiem liczba przyznanych stypendiów wzrosła o 386 dzieci” – akcentowała Antolik.

Wskazała, że obecnie „ze względu na sytuację za wschodnią granicą, większa pomoc kierowana jest
na tereny przygraniczne, czyli do diecezji lubelskiej, zamojsko-lubaczowskiej, rzeszowskiej czy przemyskiej”.

APW, PAP

NaszDziennik.pl