logo
logo

Dziś w
„Naszym
Dzienniku”

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Egzamin z człowieczeństwa

Wtorek, 28 listopada 2023 (10:06)

Polityk deklarujący się jako człowiek wierzący
nie może popierać sztucznego zapłodnienia.
To oszukiwanie wyborców i popadnięcie w grzech.

Deklaracja wiary jest zobowiązaniem.
330 parlamentarzystów, czyli zdecydowana większość,
bo aż 72 proc. posłów na Sejm X kadencji, składając ślubowanie, wypowiedziało formułę: „Tak mi dopomóż Bóg”. Wielu z nich, także formalnie związanych z obozem prawicy, zapowiada, że w zbliżającym się głosowaniu sejmowym w sprawie finansowania z budżetu państwa zapłodnienia in vitro poprze projekt lewicy.

– Katolik ma obowiązek zawsze stać na straży nauki Kościoła, Dekalogu i moralności. Wartości chrześcijańskie wymagają dziś obrony, a nie składania ich w ofierze politycznych interesów. Jako wierni katolicy nie godzimy się na to, ale upominamy się u naszych przedstawicieli
w parlamencie: bądźcie wierni swoim deklaracjom
i obietnicom! – wskazuje w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji
Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej.

Drogi Czytelniku, więcej na temat procedury in vitro
i moralnych skutków jej stosowania przeczytasz
w dzisiejszym wydaniu papierowym „Naszego Dziennika” dostępnym w punktach sprzedaży prasy bądź w wydaniu elektronicznym TUTAJ.

EKO, Krzysztof Gajkowski, „Nasz Dziennik”

Nasz Dziennik