logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: Wojtek Jargiło/ PAP

Bardziej nasilone kontrole

Sobota, 2 grudnia 2023 (13:54)

Aktualizacja: Sobota, 2 grudnia 2023 (15:32)

Zadeklarowałem polskim przewoźnikom, wspólnie z szefami służb, nasilenie kontroli przewozów transportowych na drogach dojazdowych do przejść granicznych z Ukrainą – poinformował dziś minister infrastruktury Alvin Gajadhur.

Minister infrastruktur Alvin Gajadhur powiedział dziś podczas konferencji prasowej w punkcie kontrolnym
w Wierzchowiskach, że w środę odbył spotkanie
z przewodniczącym Komitetu Obrony Przewoźników
i Pracodawców Transportu, Waldemarem Jaszczurem.
„W tym spotkaniu brali udział wszyscy wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego […]. Po tym spotkaniu Pan Waldemar Jaszczur zadeklarował, i przewoźnicy, którzy z panem przewodniczącym byli, że rozważą złagodzenie protestu, jeżeli kontrole będą bardziej wzmożone” – dodał.

Od 6 listopada br. trwa protest polskich przewoźników na
4 przejściach graniczących z Ukrainą w związku z nierówną konkurencją ze strony przewoźników z Ukrainy.

„Te kontrole są już nasilone […] natomiast zadeklarowałem wspólnie z szefami innych służb, że te kontrole będą bardziej nasilone, głównie na drogach dojazdowych do przejść granicznych, gdzie są blokady” – zapowiedział minister. Wyjaśnił, że kontrole będą odbywały się na
MOP-ach, na parkingach, „tam, gdzie jest taka fizyczna możliwość”. „W tych kontrolach obok Inspekcji Transportu Drogowego będą brały udział także inne służy: Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Graniczna oraz policja. Będziemy prowadzili kompleksowe kontrole pojazdów
z Ukrainy, prowadzimy już, ale będziemy jeszcze bardziej nasilone kontrole prowadzili” – zaznaczył Gajadhur.

Minister poinformował, że przez 11 miesięcy tego roku inspektorzy wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego przeprowadzili blisko 15 tys. kontroli pojazdów należących do przewoźników z Ukrainy. Stwierdził również, że służby będą kontrolowały także to, czy przewoźnicy, którzy rejestrują w Polsce firmy z kapitałem obcym, nie popełniają naruszeń.

Bartosz Grodecki, wiceszef MSWiA, podczas konferencji prasowej wspólnej z ministrem infrastruktury Alvinem Gajadhurem mówił o działaniach kontrolnych służb
w związku ze wzmożoną kontrolą ciężarówek ukraińskich.

Wyjaśnił, że poza rutynowymi działaniami kontrolnymi służby koncentrują się na utrzymaniu porządku publicznego na przejściach granicznych i na drogach dojazdowych.

„W celu realizacji tego zadania postanowiliśmy skierować dodatkowe siły i środki, żeby wspomóc nasze służby
w województwie lubelskim, ale także w województwie podkarpackim” – przekazał wiceszef MSWiA.

„Chciałbym dodać, że wczoraj Straż Graniczna wystąpiła do strony ukraińskiej z pismem, w którym proponujemy otwarcie dodatkowego pasa dla przewoźników, jeśli chodzi o transport pusty z Ukrainy. To będzie przejście w Dołhobyczowie. To jedna z propozycji i postulatów, jeśli chodzi o rozmowy z przewoźnikami” – powiedział Grodecki.

Wyraził nadzieję, że strona ukraińska możliwe szybko odpowie i pas ten będzie otwarty już w najbliższy poniedziałek.

EKO, PAP

NaszDziennik.pl