logo

Złożenie oryginałów świadectw do szkół ponadpodstawowych

Czwartek, 29 lipca 2021 (15:31)
Aktualizacja: Czwartek, 29 lipca 2021 (16:45)

W piątek o godz. 15.00 upływa absolwentom szkół podstawowych czas na potwierdzenie woli uczenia się w szkole ponadpodstawowej, do której się zakwalifikowali.

Aby to zrobić, muszą złożyć w szkole oryginały świadectwa szkolnego i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

W ubiegłym tygodniu szkoły ponadpodstawowe ogłosiły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. W poniedziałek ogłoszą listy przyjętych.

Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, odbywa się zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez ministra edukacji i nauki. W poprzednich latach harmonogramy w poszczególnych województwach ustalali kuratorzy oświaty.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej musi przygotować wniosek, na którym określa listę swoich preferencji, tzn. kolejność szkół i klas, do których chciałby chodzić, począwszy od najbardziej wymarzonej, przez inne, które także byłyby dla niego odpowiednie.

Wniosek należało złożyć w szkole pierwszego wyboru. Po zakończeniu roku szkolnego trzeba uzupełnić go o oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły, a po otrzymaniu zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty uzupełnić także o oryginał lub kopię zaświadczenia.

W tym roku termin na złożenie wniosku uczniowie mieli od 17 maja do 21 czerwca 2021 r., przy czym tylko do 31 maja można było składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych. Od 1 do 14 czerwca były w tych szkołach przeprowadzone sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych i próby sprawności fizycznej.

APW, PAP