logo

W Sejmie rozpoczęła się debata nad zmianami w Konstytucji

Czwartek, 26 maja 2022 (13:52)
Aktualizacja: Czwartek, 26 maja 2022 (14:01)

W Sejmie w czwartek po południu rozpoczęła się debata nad projektem PiS ustawy dotyczącej zmiany w Konstytucji; chodzi o zmianę zapisów o limicie zadłużenia publicznego, a także umożliwienie wywłaszczenia rosyjskich oligarchów.

Projekt ustawy o zmianie Konstytucji, którego pierwsze czytanie rozpoczęło się w Sejmie, został złożony w niższej izbie parlamentu 7 kwietnia. Zawiera on zmianę art. 216 ust. 5, w którym ma być zapisane wyłączenie z limitu zadłużenia publicznego, nieprzekraczającego 3/5 (60 proc.) rocznego PKB, finansowania potrzeb obronnych RP.

Druga zmiana to dodanie po rozdziale XI Konstytucji rozdziału XIa, zatytułowanego: „zagrożenie bezpieczeństwa państwa”. PiS postuluje dodanie art. 234a, zgodnie z którym możliwe będzie – w razie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo na terytorium RP lub powodującej bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego –przejęcie na rzecz Skarbu Państwa majątku osób niebędących obywatelami polskimi, osób prawnych oraz innych podmiotów, gdy można domniemywać, że majątek ten jest lub może być wykorzystany do finansowania lub wspierania napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo lub działań związanych z tą napaścią.

Punkt drugi tego artykułu zakłada, że majątek przejęty przez Skarb Państwa przeznacza się na wsparcie osób dotkniętych skutkami napaści zbrojnej. Szczegółowy sposób przejęcia majątku przez Skarb Państwa ma określać ustawa.

APW, PAP