logo

Trwa dodatkowa sesja maturalna

Czwartek, 1 czerwca 2023 (10:21)
Aktualizacja: Czwartek, 1 czerwca 2023 (10:29)

Dziś o godz. 9.00 egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. Przystąpili do nich
ci maturzyści, którzy nie mogli ich zdawać w sesji głównej, majowej, z powodów zdrowotnych lub losowych.

Do egzaminu maturalnego w sesji dodatkowej mogą przystąpić tylko ci abiturienci, którzy nie mogli go zdawać w sesji głównej z przyczyn zdrowotnych lub losowych, złożyli w tej sprawie wniosek do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej i otrzymali od niego zgodę. Są to zarówno tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych
II stopnia, jak i absolwenci z wcześniejszych roczników.

W tym roku egzaminy maturalne przeprowadzane są
w dwóch formułach. W nowej formule (Formuła 2023)
do egzaminów przystępują tegoroczni absolwenci czteroletnich liceów ogólnokształcących. Tegoroczni absolwenci techników, którzy ukończyli czteroletnie technikum, i absolwenci szkół branżowych II stopnia zdają maturę w starej formule (Formuła 2015).

Z danych przekazanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wynika, że w sesji dodatkowej do egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym ma przystąpić 327 abiturientów, na poziomie rozszerzonym 172 osoby. Do egzaminu pisemnego z matematyki na poziomie podstawowym mają przystąpić 474 osoby, a na poziomie rozszerzonym – 204 osoby.

EKO, PAP