logo

Senat a nowelizacja ustawy o kredytobiorcach

Czwartek, 18 kwietnia 2024 (12:08)
Aktualizacja: Czwartek, 18 kwietnia 2024 (12:16)

Senat dziś przed południem rozpoczął posiedzenie; izba zajmie się m.in. nowelizacją ustawy o wsparciu kredytobiorców, która zakłada przedłużenie wakacji kredytowych na 2024 r.

Izba zajmie się dziś nowelizacją ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy
i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, oraz ustawy
o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Zgodnie z nowelą niektórzy kredytobiorcy będą mogli skorzystać z możliwości wstrzymania opłacania raty kredytowej dwukrotnie w okresie od 1 czerwca do
31 sierpnia oraz dwukrotnie w okresie od 1 września do
31 grudnia. Z wakacji kredytowych będą mogły skorzystać osoby, których rata przekroczy 30 proc. dochodu gospodarstwa domowego, liczonego jako średnia za poprzednie trzy miesiące, albo osoby, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w dniu złożenia wniosku.

Senat rozpatrzy również nowelę ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Senatorowie zajmą się także ustawą o zapewnieniu dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze, a także nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, która reguluje sytuację gmin po wyborze ich włodarzy na posła lub senatora.

W porządku obrad izby jest też ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą
o zmianie umowy między RP a Ukrainą w sprawach cywilnych i karnych z dnia 24 maja 1993 r., podpisanego
w Warszawie 19 września 2023 r.

Zgodnie z porządkiem obrad Senat zajmie się także drugim czytaniem projektu nowelizacji ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. 

EKO, PAP