logo

Lesko: Będzie stacjonował pododdział 20. Przemyskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Sobota, 20 kwietnia 2024 (09:22)
Aktualizacja: Sobota, 20 kwietnia 2024 (09:28)

Dzięki decyzji radnych powiatu leskiego (woj. podkarpacie) o bezpłatnym przekazaniu działki
na potrzeby 20. Przemyskiej Brygady Oborny Terytorialnej, w mieście będzie stacjonował pododdział tej formacji. Teren przylega do wcześniej zakupionej przez wojsko budynku byłej bursy.

Rzecznik przemyskiej brygady WOT ppor. Rafał Laska podkreślił, że decyzja radnych to dowód na to, że władze samorządowe „chcą zapewnić bezpieczeństwo swoim mieszkańcom”.

„Wojsko w mieście to nie tylko bezpieczeństwo i prestiż, lecz także impuls do rozwoju, co doskonale rozumieją władze Leska. Wielu młodych skorzysta z szansy, którą
da wojsko, bo jego obecność oznacza m.in. dobrze płatną pracę” – dodał.

Zdaniem rzecznika przekazanie działki to sukces zarówno wojska, jak i samorządu. Podporucznik Laska przypomniał, że główną rolą Wojsk Obrony Terytorialnej jest ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych i likwidacja
ich skutków, a także ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia.

AB, PAP