logo
logo

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Tymczasowy rząd Białorusi

Wtorek, 9 sierpnia 2022 (21:16)

Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska utworzy tymczasowy rząd Białorusi – zapowiedziano podczas odbywającej się w Wilnie konferencji „Nowa Białoruś”.

Według portalu Telewizji Belsat w skład „kolegialnego organu wykonawczego” wejdzie na razie czterech członków.

– Postanowiłam stworzyć wspólny gabinet przejściowy. To kolegialny organ wykonawczy, który na co dzień będzie działał na rzecz głównych celów: obrony niepodległości i suwerenności Republiki Białorusi, reprezentowania interesów narodowych Białorusi oraz realizowania faktycznej deokupacji naszego kraju – oznajmiła Cichanouska.

Według liderki białoruskiej opozycji kolejne cele nowo powstałego organu to „przywrócenie prawa i porządku konstytucyjnego, opracowanie i wdrożenie środków mających na celu powstrzymanie nielegalnego sprawowania władzy, zapewnienie przejścia od dyktatury do demokracji oraz stworzenie warunków do przeprowadzenia uczciwych i wolnych wyborów, opracowanie i wdrożenie decyzji niezbędnych do osiągnięcia demokratycznych przemian na Białorusi”.

Cichanouska wskazała też kandydatów do kolegialnego organu wykonawczego. Są to: Paweł Łatuszka, który zostanie przedstawicielem gabinetu ds. przekazywania władzy, Alaksandr Azarau, jako przedstawiciel ds. przywrócenia ładu publicznego, Walery Kawalaeuski – przedstawiciel ds. zagranicznych, i Walery Sachaszczyk – przedstawiciel ds. obrony i bezpieczeństwa narodowego.

Kandydaci na członków gabinetu muszą zostać zaakceptowani przez organ przedstawicielski. Cichanouska widzi w tym rolę Rady Koordynacyjnej, którą założyła w 2020 roku podczas białoruskich protestów.

W Wilnie we wtorek zakończyła się dwudniowa konferencja „Nowa Białoruś”. W dyskusji wokół tego, jak doprowadzić do odejścia Alaksandra Łukaszenki i jak zarządzać dalszymi zmianami w Białorusi przy jak najmniejszych stratach ekonomicznych dla kraju, uczestniczyli nie tylko politycy, ale też dziennikarze, biznesmeni, działacze społeczni, analitycy i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Dziś mijają dwa lata od wyborów prezydenckich na Białorusi, których oficjalnym zwycięzcą ogłoszono Łukaszenkę. Wybory i ich wynik – 80,1 proc. głosów rzekomo oddanych na Łukaszenkę – opozycja białoruska uznała za sfałszowane. W kraju wybuchły masowe protesty brutalnie stłumione przez władze.

JG, PAP

NaszDziennik.pl