logo
logo

Zdjęcie: Mateusz Marek/ Nasz Dziennik

Nauczyciel usunięty za prawdę

Środa, 31 maja 2023 (18:09)

Aktualizacja: Środa, 31 maja 2023 (20:51)

W Wielkiej Brytanii po raz pierwszy usunięto z zawodu nauczyciela, który odmówił nazywania jednej z uczennic chłopcem.

Jest jednak nadzieja, że będzie to w Anglii pierwszy
i ostatni wyrok tego typu. Wszystko zależy od kształtu nowych wytycznych rządu odnośnie do traktowania
w szkołach kwestii transpłciowości.

Matematyk Joshua Sutcliffe nie zgodził się na użycie męskich zaimków wobec uczennicy, która poinformowała go, że identyfikuje się jako osoba transpłciowa. Sprawę obszernie relacjonuje „Catholic Herald”.

Kuratorium oświaty [The Teaching Regulation Agency] prawidłową postawę nauczyciela nazwało „nietolerancyjną” i „zniesławiającą profesję”,
po czym odebrano mu prawo do wykonywania zawodu. 

W uasadnieniu decyzji odnotowano, że Joshua Sutcliffe
nie tylko odmówił nazywania dziewczyny chłopcem,
ale także nie okazał z tego powodu „pełnych wyrzutów sumienia”. Jak czytamy w orzeczeniu wydanym z ramienia ministra edukacji Sutcliffe „nie może uczyć w żadnej szkole podstawowej i średniej, ośrodku dla młodzieży ani w domu dziecka w Anglii”. Może wystąpić o uchylenie zakazu,
ale nie wcześniej niż w 2025 r.

„Jestem zdruzgotany tym orzeczeniem i będę się od niego odwoływał” – zadeklarował nauczyciel. „Uważam, że afirmowanie w klasie dzieci, które doświadczają trudności związanych z płcią, jest dla nich psychicznie szkodliwe. Odmawiam działania wbrew sumieniu i wyrządzania krzywdy dziecku, nie mogę za to przeprosić. Chciano, żebym skapitulował i przyznał się do błędu. Za odmowę zostałem bezlitośnie ukarany. W całym kraju dzieci
są indoktrynowane, aby promowały i wywieszały »flagę dumy«, ale jeśli w klasie deklarujesz przekonania chrześcijańskie, jesteś niszczony. Byłem zastraszany
i ścigany, a każda część mojego życia była badana pod kątem wyrażania mojej wiary i biologicznej prawdy”
– podkreslił Joshua Sutcliffe i dodał: „Matematyka zawsze sprawiała mi wielką radość; moje osiągnięcia w nauczaniu są wzorowe i zawsze odnosiłem się z szacunkiem do wszystkich. Jednak od samego początku w tej sprawie
nie chodziło o to, czy potrafię nauczać, ale o to, że jestem chrześcijaninem i wierzę w Ewangelię oraz królowanie Jezusa Chrystusa”.

AB, KAI

NaszDziennik.pl