logo

Współpraca partnerska KE i WHO w dziedzinie e-zdrowia

Wtorek, 6 czerwca 2023 (08:25)
Aktualizacja: Wtorek, 6 czerwca 2023 (08:39)

Komisja Europejska i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiły rozpoczęcie wspólnego projektu współpracy partnerskiej w dziedzinie e-zdrowia.

W ramach porozumienia WHO wykorzysta unijny system cyfrowych zaświadczeń COVID-19 do stworzenia systemu
o zasięgu ogólnoświatowym.

„W czerwcu 2023 roku WHO wykorzysta unijny system cyfrowych zaświadczeń COVID-19 do stworzenia systemu
o zasięgu ogólnoświatowym, który ułatwi globalną mobilność i pomoże chronić ludzi na całym świecie przed bieżącymi i przyszłymi zagrożeniami dla zdrowia. Jest to pierwszy element składowy budowanej przez WHO światowej sieci cyfrowych zaświadczeń zdrowotnych, który zostanie wprowadzony wraz z szeroką gamą produktów cyfrowych służących zapewnieniu lepszej ochrony zdrowia dla wszystkich” – poinformowała KE.

Inicjatywa ta jest następstwem porozumienia podpisanego 2 grudnia 2022 roku przez komisarz UE ds. zdrowia Stellę Kyriakides i dyrektora generalnego WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa w celu zacieśnienia strategicznej współpracy w kwestiach związanych z ochroną zdrowia na świecie.

„Partnerstwo to będzie obejmować ścisłą współpracę
w rozwijaniu systemu WHO, zarządzaniu nim i jego wdrażaniu z wykorzystaniem obszernej wiedzy technicznej Komisji Europejskiej w tej dziedzinie. Pierwszym krokiem jest zapewnienie dalszego skutecznego funkcjonowania obecnie istniejących zaświadczeń cyfrowych” – podała KE.

Jednym z elementów działań Unii Europejskiej przeciwko pandemii COVID-19 było cyfrowe zaświadczenie COVID. UE ustanowiła interoperacyjne certyfikaty COVID-19, znane także jako „unijne cyfrowe zaświadczenia COVID”. Dzięki wykorzystaniu technologii i standardów open-source możliwe było również włączenie do systemu państw spoza UE, które wydają certyfikaty zgodnie ze specyfikacjami unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID, co sprawiło, że stały się one najpowszechniejszym rozwiązaniem na świecie.

W ramach partnerstwa prowadzone będą prace nad „etapowym rozwojem technicznym systemu WHO w celu uwzględnienia dodatkowych form jego zastosowania, na przykład cyfryzacji międzynarodowego świadectwa szczepienia lub profilaktyki”.

EKO, PAP