logo

Izrael: Wiceszef MSZ złożył kwiaty na cmentarzu katolickim na Górze Syjon

Wtorek, 6 czerwca 2023 (21:33)
Aktualizacja: Środa, 7 czerwca 2023 (09:29)

Przebywający od niedzieli w Izraelu podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Paweł Jabłoński złożył dziś kwiaty na cmentarzu na stoku Góry Syjon przy obelisku upamiętniającym spoczywających tam Polaków. Wiceszefowi MSZ towarzyszyła delegacja resortu i przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej.

Uroczystość rozpoczęła się wspólną modlitwą, którą prowadził franciszkanin Jerzy Kraj, dyrektor Centrum Informacji Chrześcijańskiej w Jerozolimie.

Jabłoński złożył kwiaty przed obeliskiem, a następnie ojciec Kraj zwrócił się do zebranych i opowiedział o życiu polskich duchownych w Jerozolimie.

Wyjaśnił, że z Polski pochodzi ok. 50 osób zakonnych działających w mieście, w tym ok. 20 franciszkanów. Podziękował też pracownikom polskiej placówki dyplomatycznej, która organizuje m.in. spotkania opłatkowe dla polskich duchownych. Podkreślił dobry klimat współpracy i współistnienia przedstawicieli różnych religii w Jerozolimie, ale zwrócił też uwagę na zdarzające się incydenty wymierzone w chrześcijan.

Jeśli chodzi o liczbę pielgrzymów, jak wyjaśnił duchowny, Polacy przodują, zajmując trzecie miejsce za pielgrzymami z USA i Włoch.

Uroczystość odbyła się poza murami starego miasta w Jerozolimie, gdzie na zboczu góry Syjon położony jest niewielki, zajmujący obszar około hektara, cmentarz chrześcijański.

W dolnej części cmentarza znajduje się polska kwatera, a na niej kilkadziesiąt grobów osób, pochowanych tu głównie w latach 1941-1948. Nad tą częścią cmentarza góruje obelisk z napisem: „W hołdzie Polakom spoczywającym na tym cmentarzu, osobom cywilnym i żołnierzom II Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa, byłym jeńcom i więźniom sowieckich łagrów, zmarłym w drodze do Ojczyzny w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu. Polska o Was pamięta, Rzeczpospolita Polska, Warszawa-Jerozolima 2006”.

Obelisk został w całości wykonany w granicie w Polsce, a następnie przywieziony do Izraela. Uroczystej odsłony dokonał 10 września 2006 roku prezydent Lech Kaczyński.

Corocznie w Uroczystość Wszystkich Świętych cmentarz polski jest miejscem wspólnej modlitwy za zmarłych prowadzonej przez polską wspólnotę katolicką zamieszkującą Jerozolimę.

APW, PAP