logo

Belgia: Brak zgody w sprawie uznania państwa palestyńskiego

Sobota, 20 kwietnia 2024 (12:31)
Aktualizacja: Sobota, 20 kwietnia 2024 (12:54)

Sześć z siedmiu partii koalicji rządzącej w Belgii opowiada się za uznaniem państwa palestyńskiego.

W piątek na wewnętrznym posiedzeniu gabinetu minister spraw zagranicznych Hadja Lahbib omawiała sytuację
na Bliskim Wschodzie oraz głosowanie w sprawie statusu Palestyny w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dyskutowano także o uznaniu Palestyny przez Belgię.

Po spotkaniu kilka źródeł podało agencji Belga, że sześć
z siedmiu partii rządzących – PS, Vooruit, Groen, Ecolo, Open VLD i CD&V – opowiada się za uznaniem państwa palestyńskiego. Francuskojęzyczna partia liberalna Ruch Reformatorski (MR) jednak wciąż się waha.

Spośród 27 państw członkowskich UE Palestynę uznaje dziewięć: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Malta, Cypr i Szwecja, przy czym Szwecja jako jedyna zrobiła to, będąc w UE, a pozostałe kilkanaście
lat przed akcesją.

AB, PAP