logo
logo

Zdjęcie: Phil Whitehouse/ Licencja: CC BY 2.0/ Flickr

W trosce o misje

Niedziela, 24 października 2021 (10:02)

Aktualizacja: Niedziela, 24 października 2021 (10:17)

Pod hasłem „Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy” obchodzony będzie dziś Światowy Dzień Misyjny. Jest on organizowany w Kościele powszechnym w przedostatnią niedzielę października, a w Polsce inauguruje on także Tydzień Misyjny.

W niedzielę modlitwom będzie towarzyszyła zbiórka pieniężna w kościołach przeznaczona na wsparcie i rozwój ewangelizacji na różnych kontynentach.

Światowy Dzień Misyjny ma angażować katolików do współpracy w dziele przekazywania Ewangelii wszystkim narodom. – Mam nadzieję, że uda nam się obudzić ducha misyjnego w każdym – powiedział KAI ks. Marcin Będziński, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych (PDM).

W związku z niedzielą misyjną ks. Będziński oczekuje, że wierni w Polsce będą intensywnie modlić się w intencji rozwoju dzieła ewangelizacyjnego. To ma być także czas dziękczynienia za rychłą beatyfikację Pauliny Jaricot. Założycielka Dzieła Rozkrzewiania Wiary zostanie ogłoszona błogosławioną 22 maja przyszłego roku.

Dyrektor krajowy PDM zaznacza jednocześnie, że świadomość tego, iż na świecie są jeszcze ludzie, którzy nie znają Jezusa, powinna towarzyszyć każdemu ochrzczonemu przez cały rok. Wyraził nadzieję, że przełoży się to na ofiarność polskich parafian podczas niedzielnej zbiórki w kościołach. Tym bardziej że z powodu lockdownu ubiegłoroczna zbiórka była o blisko 2 mln mniejsza niż zazwyczaj.

Ofiary, które zostaną zebrane w niedzielę na całym świecie – także w Polsce – trafią do 1117 miejsc na ziemi, czyli tam, gdzie prowadzona jest aktywność misyjna. Polski wkład w niedzielę misyjną wynosi około miliona dolarów. O dokładnym podziale wszystkich środków zadecyduje w maju przyszłego 120 krajowych dyrektorów Papieskich Dzieł Misyjnych, po zapoznaniu się z projektami nadesłanymi z różnych krajów. Ksiądz Będziński przypuszcza, że będzie to niemal 2,6 tys. nowych projektów misyjnych.

Jak co roku Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce rozesłały do wszystkich parafii materiały liturgiczne, które mają pomóc wiernym w przeżyciu tego szczególnego dla misji czasu. Zawierają one myśli do homilii dla dorosłych i młodzieży oraz propozycje modlitw i liturgii Mszy św. Na każdy dzień Tygodnia Misyjnego przygotowane są rozważania tajemnic różańcowych oraz czytanki różańcowe.

Animatorzy dzieła krzewienia Ewangelii na wszystkich kontynentach znajdą tu również orędzie na Światowy Dzień Misyjny i misyjne statystyki. Foldery z Papieskimi Intencjami Modlitewnymi na rok 2022 mogą być pomocne dla wszystkich, którzy chcą się modlić w intencji misji, szczególnie dla róż Żywego Różańca.

„Im głębszy kontakt mamy z Chrystusem, tym bardziej ewangelizacja staje się naszą osobistą sprawą. Tydzień misyjnego świętowania to możliwość głębokiej modlitwy, odnowy ducha, misyjnego nawrócenia parafii i wspólnot” – napisał we wstępie ks. dr Maciej Będziński, dyrektor krajowy PDM.

Papieskie Dzieła Misyjne są narzędziem ewangelizacji pozostającym do dyspozycji Papieża. Podlegają Kongregacji Ewangelizacji Narodów, której prefektem jest ks. kard. Luis Antonio Tagle.

Celem Papieskich Dzieł Misyjnych jest kształtowanie współodpowiedzialności za wspólnotę Kościoła i zachęcanie wszystkich wierzących w Chrystusa do zaangażowania w ewangelizację świata. Jednym z zadań jest wspieranie formacji lokalnego duchowieństwa w krajach misyjnych.

JG, KAI

NaszDziennik.pl