logo
logo

Zdjęcie: / Inne

Uroczystość Świętych Piotra i Pawła

Środa, 29 czerwca 2022 (07:37)

Aktualizacja: Środa, 29 czerwca 2022 (09:18)

Podczas dzisiejszej uroczystości możemy uzyskać odpust zupełny.

Odpustu zupełny możemy uzyskać, jeśli w dniu uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła pobożnie użyjemy poświęconych przez Papieża lub biskupa dewocjonaliów, np. różańca, krzyżyka, medalika, szkaplerza. Trzeba też odmówić wyznanie wiary,
np. „Wierzę w Boga”.

Odpust możemy otrzymać pod zwykłymi warunkami:
bycie w stanie łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., modlitwa w intencjach wskazanych przez Papieża,
brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (jeśli ten warunek nie będzie w pełni spełniony, odpust będzie cząstkowy).

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła już od połowy III wieku obchodzona jest wspólnie 29 czerwca. Obaj apostołowie ponieśli śmierć męczeńską w Rzymie
w czasie prześladowania za cesarza Nerona. Piotr zginął około 64 roku. Tradycja głosi, że został ukrzyżowany. Apostoł jednak wyznał, że nie jest godny umrzeć jak Jezus. Dlatego też został przybity do krzyża głową w dół. Paweł, przez jakiś czas więziony w Rzymie, został ścięty mieczem około 67 roku.

Posługa apostolska Piotra i Pawła w Rzymie oraz poniesione tam męczeństwo sprawiły, że Kościół rzymski nabrał kluczowego znaczenia w chrześcijaństwie. Biskup Rzymu, następca św. Piotra oraz spadkobierca tradycji apostolskiej św. Pawła, cieszy się pierwszeństwem i władzą biskupią w całym Kościele. Święty Piotr – pierwszy biskup Rzymu – jest uznawany za pierwszego w gronie apostołów, otrzymał od Jezusa specjalną władzę określaną mianem prymatu. Jego następcy, papieże, są obdarzeni łaską nieomylności w oficjalnym i uroczystym nauczaniu całego Kościoła w sprawach wiary i moralności. Sprawują też najwyższą władzę kościelną wynikającą z przywileju prymatu.

Na znak łączności biskupów ze Stolicą Apostolską 
w uroczystość św. Piotra i Pawła Papież wręcza metropolitom paliusze. Są to koliste wstęgi w kształcie naszyjnika, ozdobione sześcioma krzyżami i wykonane
z białej wełny. Baranki, od których pochodzi wełna,
zostają pobłogosławione każdego roku 21 stycznia,
w dniu św. Agnieszki. Papież nakłada paliusze arcybiskupom metropolitom mianowanym w ostatnim okresie. Paliusze są symbolem władzy, jaką zgodnie
z prawem metropolita pozostający w komunii z Kościołem Rzymu obejmuje w swojej metropolii. Arcybiskup metropolita zakłada paliusz tylko na terenie swojej własnej archidiecezji podczas uroczystej liturgii.

AB, KAI

NaszDziennik.pl