logo
logo

Zdjęcie: fot RS/ Nasz Dziennik

Lekcja, jaką nam dał Papież Polak

Niedziela, 2 kwietnia 2023 (08:13)

Aktualizacja: Niedziela, 2 kwietnia 2023 (12:44)

„Jan Paweł II, umierając z godnością, pokazywał światu,
że można cierpieć i być wiernym Bogu. Myślę, że to jest najpiękniejsza lekcja, jaką nam dał na koniec swojego
życia” – powiedział metropolita gdański ks. abp Tadeusz Wojda SAC.

Jan Paweł II zmarł 18 lat temu w wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia 2 kwietnia 2005 roku o godz. 21.37
w Watykanie. Miał 84 lata. Jego pontyfikat trwał 26 lat.

W tym roku 2 kwietnia przypada w Niedzielę Palmową, która otwiera Wielki Tydzień, czas rozważania męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

„Kalwaria Jana Pawła II rozpoczęła się od momentu choroby krtani, kiedy w styczniu został skierowany
do Polikliniki Gemelli, gdzie zrobiono mu tracheotomię”
– podkreślił ks. abp Wojda, który w tamtym czasie pracował w watykańskiej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.

„Papież Jan Paweł II był człowiekiem, który żył Słowem Bożym, niosąc je po krańce świata. I nagle, stając w oknie papieskim, widząc tłumy zgromadzone na placu Świętego Piotra, w wyniku operacji nie był w stanie powiedzieć ani jednego słowa. To musiało być dla niego niezwykle bolesne doświadczenie. Widać było, jak on gasł” – dodał metropolita gdański.

Wspominał, że każdego dnia na plac Świętego Piotra przychodziły dziesiątki tysięcy ludzi, którzy odmawiali Różaniec, śpiewali, czekając na komunikat o stanie
zdrowia Ojca Świętego.

„Tym, w jaki sposób przeżywał swoje cierpienie, uczył nas spojrzenia na życie jako wartość, a nie coś, co trzeba
na siłę przeżyć, niektórzy mówią przetrwać” – akcentował ks. abp Wojda.

Zwrócił uwagę, że postawa św. Jana Pawła w ostatnich latach jego życia była dla wielu dotkniętych chorobami jakimś światłem czy punktem odniesienia. „Jedna z osób przeżywająca kryzys wiary z powodu zdiagnozowanego
u niej raka, patrząc na odchodzenie Papieża, wyznała mi, że odzyskała wiarę” – stwierdził metropolita gdański.

Jak zaznaczył, „Jan Paweł II, umierając z godnością, pokazywał światu, że można cierpieć i być wiernym Bogu”. „Myślę, że to jest najpiękniejsza lekcja, jaką nam dał
na koniec swojego życia” – podkreślił.

Zwrócił uwagę, że Papież uczył nas także szacunku
do drugiego człowieka, wiary i przebaczenia.
„Uczył nas żebyśmy byli ludźmi” – wyjaśnił.

„Mówiąc dziś o szacunku wobec drugiego człowieka, bardzo często mamy na myśli tylko i wyłącznie postawę tolerancji. Mamy robić to, co Jezus uczynił w Wieczerniku, czyli kochać drugą osobę, a więc słuchać tego, co mówi, być
z nią, rozmawiać, a nie patrzeć przez pryzmat podejrzeń, oskarżeń, pomówień, kłamstw. Drugi człowiek ma być naszym bratem – z którym dzielimy los, a więc wszystko,
co każdego dnia przeżywamy – a nie rywalem”
– powiedział ks. abp Wojda.

Już podczas uroczystości pogrzebowych Papieża
Polaka, 8 kwietnia 2005 roku, wierni wołali „Santo subito”
(Święty natychmiast). Beatyfikacji Jana Pawła II dokonał
1 maja 2011 roku Papież Benedykt XVI, a kanonizacji
– 27 kwietnia 2014 roku Papież Franciszek. Wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II Kościół powszechny obchodzi 22 października.

APW, PAP

NaszDziennik.pl