logo
logo

Zdjęcie: / Inne

Patron dnia – św. Kazimierz

Poniedziałek, 4 marca 2024 (09:20)

Aktualizacja: Poniedziałek, 4 marca 2024 (09:29)

Dziś w Kościele obchodzimy wspomnienie św. Kazimierza, królewicza.

Kazimierz urodził się 3 października 1458 r. w Krakowie
na Wawelu. Był drugim z kolei spośród sześciu synów Kazimierza Jagiellończyka. W 1467 r. król powołał na pierwszego wychowawcę i nauczyciela swoich synów księdza Jana Długosza, kanonika krakowskiego, który
aż do XIX w. był najwybitniejszym historykiem Polski.

W 1471 r. brat Kazimierza, Władysław, został koronowany na króla czeskiego. W tym samym czasie na Węgrzech wybuchł bunt przeciwko tamtejszemu królowi Marcinowi Korwinowi. Na tron zaproszono Kazimierza. Jego ojciec chętnie przystał na tę propozycję. Kazimierz wyruszył razem z 12 tysiącami wojska, by poprzeć zbuntowanych magnatów. Ci jednak ostatecznie wycofali swe poparcie
i Kazimierz wrócił do Polski bez korony węgierskiej.
Ten zawód dał mu wiele do myślenia.

Po powrocie do kraju królewicz nie przestał interesować się sprawami publicznymi, wręcz przeciwnie, został prawą ręką ojca, który upatrywał w nim swego następcę i wciągał go powoli do współrządzenia. Podczas dwuletniego pobytu ojca na Litwie Kazimierz jako namiestnik rządził w Koronie. Obowiązki państwowe umiał pogodzić z bogatym życiem duchowym. Wezwany przez ojca w 1483 r. do Wilna, umarł w drodze z powodu trapiącej go gruźlicy. 

W 1518 r. król Zygmunt I Stary, rodzony brat Kazimierza, wysłał przez prymasa do Rzymu prośbę o kanonizację królewicza. Leon X na początku 1520 r. posłał w tej sprawie do Polski swojego legata. Ten, ujęty kultem,
jaki tu zastał, sam ułożył ku czci Kazimierza łaciński hymn
i napisał jego żywot. Na podstawie zeznań legata Leon X
w 1521 r. wydał bullę kanonizacyjną i wręczył ją przebywającemu wówczas w Rzymie biskupowi płockiemu, Erazmowi Ciołkowi. Ten jednak zmarł jeszcze we Włoszech i wszystkie jego dokumenty w 1522 r. zaginęły. Król Zygmunt III wznowił więc starania, uwieńczone nową bullą wydaną przez Klemensa VIII 7 listopada 1602 r. w oparciu o poprzedni dokument Leona X, którego kopia zachowała się w watykańskim archiwum.

Kiedy w 1602 r. z okazji kanonizacji otwarto grób Kazimierza, jego ciało znaleziono nienaruszone mimo bardzo dużej wilgotności grobowca. 

Uroczystości kanonizacyjne odbyły się w 1604 r. w katedrze wileńskiej. W 1636 r. przeniesiono uroczyście relikwie Kazimierza do nowej kaplicy, ufundowanej przez Zygmunta III i Władysława IV. W 1953 r. przeniesiono je
z katedry wileńskiej do kościoła Świętych Piotra i Pawła. Obecnie czczony jest ponownie w katedrze.

Święty Kazimierz jest jednym z najbardziej popularnych polskich świętych. Jest również głównym patronem Litwy.

AB, brewiarz.pl

NaszDziennik.pl