logo
logo

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Z okazji jubileuszu

Sobota, 4 grudnia 2021 (16:14)

Aktualizacja: Sobota, 4 grudnia 2021 (17:00)

List prezydenta Andrzeja Dudy z okazji jubileuszu Radia Maryja

List podczas uroczystości rocznicowych odczytał sekretarz stanu w KPRP Adam Kwiatkowski.

 

4 grudnia 2021 r.

Uczestnicy
uroczystych obchodów 30-lecia Radia Maryja
w Toruniu

Dostojni Księża Arcybiskupi i Biskupi!
Czcigodny Ojcze Dyrektorze! Wielebni Ojcowie Redemptoryści! Znakomici Goście dzisiejszych uroczystości!  Wielebni Kapłani, Bracia i Siostry Zakonne!
Droga Rodzino Radia Maryja! Szanowni Państwo!

Ósmy grudnia 1991 roku to ważna data w dziejach polskiej radiofonii i Kościoła katolickiego w Polsce, a także w historii odradzającego się w wolnej Rzeczypospolitej społeczeństwa obywatelskiego. Tamtego dnia popłynęły w eter pierwsze audycje Radia Maryja. Rozgłośnia, która zaczynała skromnie, jako lokalne radio katolickie nadające w Toruniu i Bydgoszczy, dzisiaj, po 30 latach, jest słuchana przez tysiące Polaków w całym kraju i na wszystkich kontynentach. Wokół niej narodziły się i wspaniale rozwinęły cenne inicjatywy religijne, medialne, edukacyjne, dobroczynne i patriotyczne – w tym stacja telewizyjna, ogólnopolski dziennik, szkoła wyższa oraz toruńskie sanktuarium, w którym odwiedzający mogą zapoznać się z chlubnymi, lecz wciąż nie dość szeroko znanymi kartami najnowszej historii naszej Ojczyzny. Za sprawą sztafety pokoleń Radio Maryja wciąż cieszy się licznym i wiernym audytorium. Należy do czołówki najczęściej słuchanych i najbardziej opiniotwórczych stacji radiowych. Odważnie i konsekwentnie propaguje katolickie prawdy wiary, mówi o chrześcijańskich fundamentach cywilizacji europejskiej oraz o bogatym dziedzictwie polskiej kultury i tradycji. A gdy trzeba, staje w ich obronie.

Niezwykły rozwój tego dzieła wzbudza podziw i każe zapytać: jak to możliwe? Człowiek wiary z pewnością dostrzeże tu ingerencję Bożej Opatrzności. Ale ten piękny jubileusz to także okazja, aby uhonorować wizjonerski zapał, kreatywność i determinację założyciela i dyrektora Radia Maryja, Ojca Tadeusza Rydzyka. To dzięki niemu, a także dzięki społeczności słuchaczy – zwartej, po bratersku ofiarnej i solidarnej, ufnie spoglądającej w przyszłość – rozgłośnia ta nie tylko sumiennie opisuje polską rzeczywistość, ale też aktywnie ją współtworzy oraz wychodzi naprzeciw potrzebom i aspiracjom szerokich rzesz Polaków. Jest przestrzenią spotkania dla osób, którym drogi jest katolicyzm i uświęcone wiekami formy chrześcijańskiej duchowości, polskie symbole i treści patriotyczne, ojczysty język, historia i kultura, a także dobre imię i pomyślna przyszłość Rzeczypospolitej. To jedno z pierwszych mediów w Polsce, w których nie tylko mówi się do odbiorców, ale też z szacunkiem się ich słucha. Radio Maryja przywróciło wielu Polakom poczucie narodowej, obywatelskiej i po prostu ludzkiej godności. W ten sposób twórcy i słuchacze tej rozgłośni skutecznie przeciwstawili się szkodliwemu, z ducha niedemokratycznemu prądowi umysłowemu, który do wspomnianych tu osób i treści odnosi się z pogardą i lekceważeniem. Dowiedli wielkiej mądrości i mocy, jakie kryją się w słowach „zło dobrem zwyciężaj”.

Z okazji trzydziestolecia tej wyjątkowej rozgłośni proszę Ojca Dyrektora, Pracowników, Współpracowników i wszystkich Słuchaczy o przyjęcie najserdeczniejszych gratulacji oraz życzeń wszelkich potrzebnych łask Bożych. Niech wspólna, codzienna modlitwa, zaangażowanie w ewangelizację i dzieła dobroczynne, obywatelska troska o dobro wspólne oraz inne formy służby Bogu i Ojczyźnie przynoszą Państwu jak najwięcej radości, satysfakcji i pokrzepienia.

W uznaniu dla dokonań Radia Maryja oraz zasług zgromadzonej wokół niego społeczności przekazuję na ręce Ojca Dyrektora upominek, który ma dla mnie szczególne znaczenie osobiste. Jest to różaniec – pamiątka dzisiejszych uroczystości. Ufam, że również ten dar będzie skłaniał do modlitwy w intencji Ojczyzny i że pomoże upowszechniać nabożeństwo, którego wstawienniczą oraz jednoczącą moc potwierdziły doświadczenia pokoleń i biografie wielu wybitnych Polaków. Czcigodnym Ojcom Redemptorystom oraz wszystkim Państwu składam podziękowanie za dziesięciolecia wytrwałej modlitwy w intencji naszego narodu i Rzeczypospolitej, o ład społeczny w Europie oparty na wskazaniach Dekalogu oraz o pokój na świecie. Najserdeczniej wszystkich Państwa pozdrawiam.

Szczęść Boże!
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda


JG, prezydent.pl

NaszDziennik.pl