logo
logo

Zdjęcie: Andrzej Mas/ Inne

Strach to pierwszy wróg kapłana

Niedziela, 5 grudnia 2021 (08:20)

Aktualizacja: Niedziela, 5 grudnia 2021 (08:20)

Śp. ks. bp. Andrzeja Wronkę, sufragana wrocławskiego, wspominano podczas spotkania zorganizowanego przez europosłankę Beatę Kempę i ks. płk. dr. Jerzego Rasiaka, emerytowanego dyrektora Ośrodka Audiowizualnego w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu.

Odbyło się ono w ramach przygotowań do obchodów przypadającej za półtora roku setnej rocznicy święceń kapłańskich ks. bp. Andrzeja Wronki (ur. 21 października 1897 w Biskupicach Zabarycznych, zm. 29 sierpnia 1974 we Wrocławiu)

Spotkanie rozpoczęła je Msza św. koncelebrowana w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem ks. Łukasza Piłata, prefekta  tejże uczelni i archidiecezjalnego asystenta Akcji Katolickiej. Po Eucharystii jej uczestnicy w seminaryjnej auli wspominali postawę i posługę kapłańską, biskupią tego wybitnego polskiego hierarchy, powstańca wielkopolskiego, działacza niepodległościowego, uczestnika Soboru Watykańskiego II i sygnatariusza „Orędzia Biskupów Polskich do Biskupów Niemieckich”.

W swoim wystąpieniu Beata Kempa podkreśliła m.in., że „są postacie w naszym narodzie, w naszych społecznościach, w naszych małych Ojczyznach, które są uniwersalne, ponadczasowe. Gdy patrzymy na świadectwo życia św. Jana Pawła II, bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego i wielu innych fantastycznych kapłanów, również tych, którzy zostali zamordowani, doznali potężnych represji, to oni przecież wtedy mogli się złamać, a jednak tego nie zrobili. Bo nie mogło być inaczej, musiało być zwycięstwo”.

Należał do nich także ks. bp Andrzej Wronka, który często  w swoich homiliach, wypowiedziach podkreślał, że „Nie ma już dla nas, chrześcijan, czasu bez Chrystusa”. Przypominając w dalszej części swojego wystąpienia słowa  wypowiedziane przez księdza biskupa w Legnicy, że „Strach to pierwszy wróg kapłana”, europoseł stwierdziła, że „Świadomość sytuacji, w jakiej znalazła się Polska w powojennym porządku geopolitycznym, motywowała Go do gorliwej służby Bogu i Kościołowi. Jego bogate w miłość do Stwórcy homilie przynosiły wiernym pokój, nadzieję i ufność wobec Zmartwychwstałego Chrystusa. Lojalność wobec Kościoła i złożonych ślubów budziła wściekłość PRL-owskich służb, które przez lata go prześladowały i próbowały pozyskać do współpracy. Bezskutecznie”.

Ksiądz bp Wincenty Urban w pośmiertnym wspomnieniu o biskupie Wronce wskazywał, że „Zawsze cechował go wielki i szlachetny optymizm, chociaż ostatnie lata jego życia obfitowały w cierpienie. Przyjmował swój los z pokorą i pogodą ducha. Pozostawił bogaty dorobek naukowy i kilka pokoleń wychowanych przez siebie kapłanów”.

Do tych ostatnich należał m.in. ks. płk dr Jerzy Rasiak, emerytowany założyciel i dyrektor Ośrodka Audiowizualnego Wrocławskiej Kurii Metropolitalnej, któremu ks. bp Andrzej Wronka udzielił 24 VI 1966 roku w katedrze wrocławskiej święceń kapłańskich.

Ze względu na stan zdrowia ks. Rasiak nie mógł osobiście uczestniczyć w spotkaniu, ale w swoim telefonicznym świadectwie podkreślił m.in., że „Ksiądz biskup Andrzej Wronka zostawił nam wzór ukochania Boga, Matki Najświętszej i Ojczyzny, którą kochał i za którą walczył jako powstaniec. Poza tym kochał rodzinne strony, swoją Małą Ojczyznę, którą odwiedzał i o której pięknie mówił. Był wielkim kapłanem, biskupem, a przede wszystkim wspaniałym człowiekiem. Był też pionierem liturgii, którą żył i wykładał. Pozostawił nam piękny przykład życia…”.

Marek Zygmunt

NaszDziennik.pl