logo
logo

Zdjęcie: facebook.com/archidiecezja.poznanska/ Inne

Ojczyzna potrzebuje ewangelizacji

Sobota, 21 maja 2022 (16:50)

Aktualizacja: Sobota, 21 maja 2022 (19:00)

„Potrzeba nowych apostołów i nowej ewangelizacji Europy. Potrzeba też nowej ewangelizacji Polski. Potrzeba nowych kapłanów silnych duchem, gorliwych, zdolnych do przekazania Ducha Świętego ludziom nowych czasów” – mówił podczas święceń kapłańskich ks. abp Stanisław Gądecki. Święcenia prezbiteratu w katedrze poznańskiej przyjęło sześciu kandydatów.

W homilii metropolita poznański wyjaśniał znaczenie czynności towarzyszących przekazywaniu święceń kapłańskich, gestów włożenia rąk święconego w dłonie biskupa, nałożenia rąk na jego głowę, nałożenia stuły i ornatu, namaszczenia rąk święconego, wręczenia kielicha z winem oraz pateny z chlebem.

– Misja kapłańska to niejako lenno, jakie otrzymuje wyświęcany. Nie staje się on kapłanem sam z siebie, mocą swoich własnych zdolności czy umiejętności, ale dzięki Bożemu darowi, który zawsze pozostaje darem i nigdy nie staje się po prostu jego własnością. Święcony przyjmuje odtąd polecenie sprawowania posługi kapłańskiej jako daru od Chrystusa, który czyni go szafarzem Bożych tajemnic i różnorakiej łaski Bożej – mówił ks. abp Gądecki.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że wyświęcony kapłan winien poświęcić całą swoją egzystencję dla realizacji tego zadania. – Nałożenie rąk nie jest w pierwszej kolejności symbolem przekazywania władzy przez Kościół, lecz symbolem tego, że duchowa władza w chrześcijaństwie pochodzi nie od dołu i z jego wnętrza, lecz z góry i z zewnątrz Kościoła. Jest symbolem działania samego Ducha Świętego – mówił ks. abp Gądecki.

– Przez gest nałożenia szat liturgicznych nowo wyświęcony prezbiter winien sobie uświadomić, że w jego posłudze sakramentalnej, a szczególnie w celebracji Eucharystii, powinno zniknąć to, co czysto prywatne i indywidualne, aby w ten sposób stworzyć przestrzeń dla Chrystusa. To nie prezbiter jest tutaj ważny, lecz Chrystus. To nie siebie udziela on ludziom, ale Chrystusa – zauważył metropolita poznański.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że konsekrowane dłonie kapłana mają stać się w świecie rękami samego Chrystusa. – Nie mogą być one narzędziami służącymi do zawłaszczania sobie przez prezbitera rzeczy, ludzi czy świata, ale mają przekazywać boski dotyk. Mają być narzędziami służby, niosącej ludziom Chrystusa i kształtującej świat miłością – mówił ks. abp Gądecki.

Po przyjęciu święceń kapłańskich neoprezbiterzy spotkali się z metropolitą poznańskim w domu arcybiskupim i przyjęli dekrety na parafie wikariuszowskie.

JG, KAI

NaszDziennik.pl