logo
logo

Pod
patronatem „Naszego Dziennika”

Zdjęcie: / Inne

V Ogólnopolski Kongres Hlondowski

Niedziela, 25 września 2022 (13:24)

„Mocno stój przy wierze ojców i trwaj przy świętej wierze” – to hasło przewodnie V ogólnopolskiej konferencji poświęconej myśli Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, która odbyła się w sobotę w Rumi. Głównym organizatorem wydarzenia była Akcja Katolicka.

Tegoroczna edycja konferencji miała ścisły związek z 90. rocznicą powołania przez kard. Augusta Hlonda Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Obrady poprzedziła Msza św. sprawowana w sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi pod przewodnictwem ks. bp. Wiesława Szlachetki.

W homilii ksiądz biskup przywołał postać Koheleta, który poszukiwał szczęścia. Podejmując refleksję nad przemijaniem i śmiercią, które dotykają wszystkich ludzi, zaznaczył, że Kohelet przypomina o Bogu i życiu wiecznym. – Ten starotestamentalny mędrzec podświadomie wskazuje, że skoro jest Bóg, z którego osądem trzeba się liczyć, to życie człowieka znaczy więcej; że musi być życie wieczne, że musi być zmartwychwstanie, światło dla naszego życia. To światło dociera do nas już teraz przez Ewangelię – podkreślił hierarcha.

Mówiąc o zadaniach Akcji Katolickiej, ks. bp Szlachetka przypomniał, że celem organizacji jest przeszczepianie świętej nauki Kościoła na grunt świecki i kształtowanie życia chrześcijan według zasad wiary. Fundamentem świętej nauki Kościoła jest zmartwychwstanie, które stanowi uwieńczenie Bożego planu zbawienia – wyjaśnił biskup.

W tym kontekście przypomniał słowa kard. Augusta Hlonda: „Akcja Katolicka to organizacja realnego czynu, który oparty o przyszłość, dziś walczy o jutro, by przybliżyć wielką godzinę ludzkości, w której Chrystus będzie Zwycięzcą, Panem i Królem”.

Po Mszy św. rozpoczęły się obrady kongresu. Joanna M. Olbert, prezes Akcji Katolickiej w archidiecezji gdańskiej, zwróciła uwagę, że słowa ks. kard. Hlonda są wciąż aktualne. – Szczególnie w chwilach zamętu, walki z Kościołem są wezwaniem do podejmowania działań, które będą przeciwstawiały się postępującej sekularyzacji, relatywizacji sumień. Każdy z nas jest do tego powołany i może wiele dobrego uczynić w miarę swoich możliwości, predyspozycji, talentów. Niech dzisiejszy kongres będzie okazją do poznania jego nauczania – mówiła Olbert.

W swoich wystąpieniach prelegenci wskazywali na wciąż aktualne nauczanie Prymasa Hlonda. Prezentacje dotyczyły troski Sługi Bożego o Polonię, jego nauczania na temat rodziny i młodzieży. Podjęto refleksję nad katolicką etyką pracy, opanowania siebie i zmagania się ze sobą. Zwrócono uwagę na kontynuację myśli ks. kard. Hlonda w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia. Zaprezentowano również wskazania dla Akcji Katolickiej autorstwa Sługi Bożego.

JG, KAI

NaszDziennik.pl