logo
logo

Pod
patronatem „Naszego Dziennika”

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Jak bronić chrześcijan przed dyskryminacją

Sobota, 19 listopada 2022 (17:53)

Aktualizacja: Poniedziałek, 28 listopada 2022 (14:25)

19 listopada w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja pod nazwą „Problem Dechrystianizacji. Prześladowania za wiarę w Unii Europejskiej i na świecie”.

Tegoroczna konferencja poruszyła niezwykle trudny, ale jakże aktualny temat masowych i niekiedy krwawych prześladowań chrześcijan na całym świecie. Według Światowego Indeksu Prześladowań 360 mln chrześcijan cierpi z powodu wyznawanej wiary.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał o. dr Tadeusz Rydzyk, profesor AKSiM, założyciel i dyrektor Radia Maryja i Telewizji Trwam. Cytując Ewangelię św. Jana, przypomniał, że jako słudzy Jezusa Chrystusa byliśmy, jesteśmy i będziemy narażeni na prześladowanie. Zauważył również, że prześladowcami są ludzie, którzy nie uznają prawdy. Jako ludzie wierzący musimy być świadkami prawdy.

– Ojciec Święty Jan Paweł II mówił, że niezwykłą tragedią jest to, iż nie ma prawdy. Jedyną absolutną prawdą jest to, że nie ma prawdy. Stąd wojny i totalitaryzmy. My mamy być świadkami prawdy. Tylko prawda nas wyzwoli i tylko ona jest siłą pokoju – zachęca ojciec dyrektor.

Głos zabrała również Beata Kempa, poseł do Parlamentu Europejskiego. Jak zauważyła, problem dechrystianizacji, a także męczeństwa za wiarę jest problemem globalnym. Jak zaznaczyła, trzeba dawać świadectwo odwagi.

– Dziś często jest tak, że uczestnictwo w takiej konferencji jest aktem odwagi. Trzeba dawać świadectwo tej odwagi, by inni czerpali z naszej siły swoją siłę – dodaje.

Swoim przesłaniem dotyczącym prześladowań w Nigerii podzielił się ksiądz biskup Wilfred Anagbe z diecezji rzymsko-katolickiej Makurdi w Nigerii. Ukazał on potworną rzeczywistość, z którą mierzą się tamtejsi chrześcijanie. Często są to krwawe ataki, których ofiarami są księża i osoby świeckie. Uważa, że Europa powinna być w stanie wystąpić z mocą i modlitwą.

– Prosimy najpierw o wasze modlitwy, ale również apelujemy: zróbcie coś, informując Europę, że tu istnieje problem, pozwalając jej tym samym zainterweniować w tej sytuacji. Nie możemy dopuścić, by te akty okrucieństwa i ludobójstwa trwały dalej – prosi.

Ksiądz prof. dr hab. Waldemar Cisło z UKSW w Warszawie wygłosił prelekcje „Bohaterowie drugiego planu, służba księży i sióstr zakonnych na rzecz prześladowanych i cierpiących”. Jak zauważył, każda ludzka bieda i cierpienie to dla chrześcijan okazja do spotkania żywego Chrystusa. Ukazał, jak wielką rolę odgrywają siostry zakonne i księża w pomocy dla poszkodowanych.

– Księża, siostry zakonne i misjonarze są tymi na pierwszej linii frontu. Kościół organizuje pomoc dla ludzi, w różnych częściach świata. Najskuteczniej dotrzeć do potrzebujących można, wykorzystując struktury w Kościele – zauważa.  

Ksiądz prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr UAM w Poznaniu i AKSiM w Toruniu przedstawił temat „Ideologiczne postawy walki z katolicyzmem Black Lives Matter i »strajku kobiet«”.  Przypomniał, że „strajki kobiet”, które miały miejsce w 2020 r., były nie tylko sprzeciwem wobec władzy, ale w dużej mierze przeciwko Kościołowi. Wtargnięcia do kościołów, które zakłócały Msze Święte, czy liczne dewastacje budynków sakralnych w sposób jasny to pokazywały. Z kolei celem ruchu Black Lives Matter nie jest tylko walka z rasizmem, ale z Bogiem, krajem i rodziną.

– W 2020 roku ruch BLM podjął radykalne wysiłki na rzecz radykalnego przekształcenia Ameryki poprzez obalenie policji, demontaż kapitalizmu, zniszczenie patriarchatu, rozbicie rodziny, opróżnienie więzień i redystrybucje bogactw w formie odszkodowań – przypomina.

Swoją prelekcję wygłosiła europosłanka Beata Kempa, która przybliżyła temat „Unia Europejska wobec prześladowania chrześcijan – fakty, plany, programy”.

– Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy instytucje Unii Europejskiej, ale przede wszystkim całe prawodawstwo, które na przestrzeni lat rozwijało się w Unii Europejskiej, chroni mniejszości religijne, w tym przypadku chrześcijan – tym pytaniem pani europoseł rozpoczęła swoje wystąpienie, dodając, że jako chrześcijanie jesteśmy grupą najbardziej dyskryminowaną.

–  Elementem, który może wykorzystać Komisja Europejska, by skutecznie bronić chrześcijan przed dyskryminacją jest polityka handlowa Unii Europejskiej. Wystarczy wymusić przestrzeganie klauzul przez kraje trzecie – zauważa.

– Jeżeli ludzie wartości objęliby stery, zupełnie zmieniłaby się sytuacja chrześcijan na całym świecie, ponieważ Unia ma możliwości oddziaływania na różne kraje również na całym świecie – podsumowuje.

 Więcej warto zobaczyć TUTAJ.

 

 

 

Zofia Sońta

NaszDziennik.pl