logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: ETTORE FERRARI/ PAP/EPA

Odwaga w wyznawaniu ewangelicznych wartości

Środa, 18 maja 2022 (13:12)

Aktualizacja: Środa, 18 maja 2022 (13:50)

Do naśladowania męstwa św. Andrzeja Boboli w trosce o jedność oraz do odważnego świadczenia wiary zachęcił Papież Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.

Oto słowa Ojca Świętego:

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Dwa dni temu wspominaliście św. Andrzeja Bobolę, jezuickiego męczennika, patrona waszej Ojczyzny. Niech jego troska o jedność Kościoła oraz męstwo i bezkompromisowość w obronie wiary w Chrystusa dodają Wam odwagi w wyznawaniu ewangelicznych wartości, zwłaszcza w obliczu pokusy światowości. Z serca wam błogosławię.

Papieską katechezę streszczono także po polsku.

W naszym cyklu katechez na temat starości spotykamy biblijnego Hioba jako świadka wiary, który pomimo swojego cierpienia nie godzi się na przypisanie Bogu miana „prześladowcy”. W wielkim bólu wykrzykuje on swój protest, oczekując na Bożą odpowiedź. I Bóg, który milczał, słuchając zbolałego Hioba, w końcu odpowiada. Ukazuje mu swoją chwałę i obdarza największą czułością, a jego przyjaciół, którzy moralizując, uważali, że wiedzą wszystko o Bogu i cierpieniu, upomina słowami: „Zapłonąłem gniewem, bo nie mówiliście o Mnie prawdy”. Księga Hioba w sposób dramatyczny przedstawia prawdę o życiu, o momentach, kiedy na człowieka, rodzinę lub naród spadają nazbyt ciężkie próby, choroby, nieproporcjonalne do ludzkiej małości i słabości. Tak było w minionych latach z pandemią wirusa COVID-19 i tak jest obecnie z wojną na Ukrainie. Czy możemy usprawiedliwić te „ekscesy” jako wyższą racjonalność natury i historii? Czy możemy je religijnie pobłogosławić jako słuszną reakcję na winę ofiar, które na nie zasłużyły? Nie możemy! Istnieje swego rodzaju prawo ofiary do protestu w obliczu tajemnicy zła. „Milczenie” Boga w pierwszym momencie dramatu Hioba oznacza właśnie, że Bóg nie unika konfrontacji, ale na początku milczy, pozostawiając człowiekowi możliwość wyrażenia swojego sprzeciwu. Uczmy się od Maryi łączyć swoją modlitwę, niekiedy przejmującą, z modlitwą cierpiącego Syna Bożego, który na krzyżu powierza się Ojcu.

W dzisiejszej audiencji wzięli udział pielgrzymi z polonijnej parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski z Blackburn w Anglii; z parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach; z Włocławka, Poznania, Gdańska, Bytomia oraz Krakowa; z Polskiej Misji Katolickiej w Moguncji w Niemczech; z parafii św. Małgorzaty w Łobdowie; z archidiecezji przemyskiej, a także z Warszawy oraz Wrocławia; uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Stanisławy Grelli we Wrocance wraz z opiekunami i organizatorami programu „Drzewo Franciszka”; Ogólnopolska Pielgrzymka Ruchu LAUDATO SI pod opieką ojców franciszkanów konwentualnych; pielgrzymi indywidualni z kraju i zagranicy.

APW, KAI

NaszDziennik.pl