logo
logo

Zdjęcie: / Nasz Dziennik

Ojciec Święty: Nieśmy wszystkim Ewangelię Jezusa

Środa, 29 czerwca 2022 (11:27)

Aktualizacja: Wtorek, 26 lipca 2022 (11:55)

Ojciec Święty uczestniczył we Mszy św. sprawowanej w bazylice watykańskiej w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Ojciec Święty podczas dzisiejszej uroczystości poświęcił paliusze dla 44 nowych arcybiskupów metropolitów, w tym dla ordynariusza białostockiego, abp. Józefa Guzdka.

Papież Franciszek nawiązał do zawartego w drugim czytaniu dzisiejszej liturgii wyznania św. Pawła podsumowującego swe życie słowami: „w dobrych zawodach wystąpiłem”(2 Tm 4,7). Ojciec Święty podkreślił, że w Kościele każdy jest powołany do bycia uczniem-misjonarzem i do wniesienia swego wkładu. – Kościół synodalny oznacza: wszyscy uczestniczą, nikt nie zajmuje miejsca innych ani nie jest ponad innymi – stwierdził Franciszek. Wskazał, że oznacza to, iż nie możemy zamykać się w naszych kręgach kościelnych i przykuwać się do pewnych jałowych dyskusji, ale powinniśmy pomagać sobie nawzajem, byśmy stawali się zaczynem w cieście świata.

– Razem możemy i powinniśmy troszczyć się o życie ludzkie, o ochronę stworzenia, o godność pracy, o problemy rodzin, o trudną sytuację osób starszych i tych, którzy są opuszczeni, odrzuceni i wzgardzeni. Krótko mówiąc, powinniśmy być Kościołem, który promuje kulturę troski, współczucia dla słabszych i walki z wszelkimi formami degradacji, także naszych miast i miejsc, w których przebywamy, tak aby radość Ewangelii zajaśniała w życiu każdego z nas. To są nasze „dobre zawody” – powiedział Papież.

Na zakończenie Ojciec Święty pozdrowił nowych arcybiskupów metropolitów otrzymujących paliusze, a także delegację Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola.

AB, KAI

NaszDziennik.pl