logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: Vatican Media/ PAP/EPA

Apel Ojca Świętego

Niedziela, 2 października 2022 (14:59)

O zatrzymanie „tej spirali przemocy i śmierci” zaapelował Ojciec Święty do prezydenta Rosji w swoim rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański.

Ojciec Święty zaapelował również do prezydenta Ukrainy
„o otwartość na poważne propozycje pokojowe”, zaś do wspólnoty międzynarodowej o promowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz dialogu.

Odbiegając od tradycyjnej formuły komentowania czytanego w daną niedzielą fragmentu Ewangelii, Franciszek odniósł się wprost do wojny na Ukrainie. Przypomniał wielkie cierpienia narodu ukraińskiego.
– Pewne działania nigdy nie mogą być usprawiedliwione!
– stwierdził Papież.

– Ponawiam mój apel, aby natychmiast osiągnięto zawieszenie broni. Niech ucichnie broń i niech nastąpi poszukiwanie warunków do rozpoczęcia negocjacji, które mogłyby doprowadzić do rozwiązań nie narzuconych siłą, lecz uzgodnionych, sprawiedliwych i stabilnych. A będą one takimi, jeśli będą oparte na poszanowaniu świętej wartości życia ludzkiego, a także suwerenności i integralności terytorialnej każdego kraju oraz praw mniejszości
i uzasadnionych obaw – powiedział Ojciec Święty. Podkreślił, że kolejne działania sprzeczne z zasadami prawa międzynarodowego grożą eskalacją nuklearną,
„aż do obaw o niekontrolowane i katastrofalne skutki
w skali globalnej”.

– Mój apel skierowany jest przede wszystkim do prezydenta Federacji Rosyjskiej, błagając go o zatrzymanie tej spirali przemocy i śmierci, także dla dobra jego narodu. Z drugiej strony, głęboko zasmucony ogromem cierpień narodu ukraińskiego w wyniku doznanej agresji, z równym przekonaniem apeluję do prezydenta Ukrainy o otwartość na poważne propozycje pokojowe. Wszystkich uczestników życia międzynarodowego i przywódców politycznych państw natarczywie wzywam do uczynienia wszystkiego, co w ich mocy, aby położyć kres trwającej wojnie, nie dając się wciągnąć w niebezpieczne eskalacje, oraz do promowania i wspierania inicjatyw na rzecz dialogu – stwierdził Franciszek. Zachęcił do wykorzystania wszystkich narzędzi dyplomatycznych, aby zakończyć tę ogromną tragedię.

– Ufajmy w miłosierdzie Boga, który może odmienić serca, i w matczyne orędownictwo Królowej Pokoju, w chwili gdy wznoszone są suplikacje do Matki Bożej Różańcowej
z Pompejów, łącząc się duchowo z wiernymi zgromadzonymi w Jej sanktuarium i w wielu częściach świata – dodał Papież przed odmówieniem modlitwy
Anioł Pański i udzieleniem apostolskiego błogosławieństwa.

AB, KAI

NaszDziennik.pl