logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: Ettore Ferrari/ PAP/EPA

Papież Franciszek do Polaków

Środa, 7 czerwca 2023 (11:39)

Aktualizacja: Środa, 7 czerwca 2023 (11:53)

Ojciec Święty Franciszek zachęcił Polaków do krzewienia ewangelizacji i dalszej pracy misyjnej.

Słowa Ojca Świętego:

Pozdrawiam serdecznie Polaków. Niech przykład św. Teresy od Dzieciątka Jezus zachęca wasz naród, by nie ustał jego zapał ewangelizacyjny, także poprzez cenną pracę polskich misjonarzy na peryferiach świata. Świadczcie o Jezusie przykładem waszego życia, trwajcie w miłości chrześcijańskiej i nie ustawajcie we wspieraniu narodu ukraińskiego. Z serca wam błogosławię!

Papieska katecheza po polsku:

Dzisiejsza audiencja odbywa się przy relikwiach św. Teresy od Dzieciątka Jezus, głównej patronki misji. Dobrze, że dzieje się to w czasie, gdy zastanawiamy się nad zapałem ewangelizacyjnym. Choć jest patronką misji, sama nigdy nie była na misjach. Była mniszką karmelitanką, która zmarła w bardzo młodym wieku. Choć jej ciało było schorowane, to serce było żarliwe i misyjne. Teresa była „duchową siostrą” wielu misjonarzy: z klasztoru towarzyszyła im swoimi listami, modlitwami i nieustannymi ofiarami w ich intencji. Ta posługa spotykała się często z brakiem zrozumienia ze strony współsióstr, co znosiła z cierpliwością. Jej gorliwość, misyjna moc i radość wstawiennictwa mają źródło w jej życiu. Gdy dowiedziała się o przestępcy skazanym na śmierć za straszne zbrodnie, który nie chciał przyjąć pocieszenia wiary, na wszelkie sposoby modliła się o jego nawrócenie, by przez skruchę zechciał w swym sercu uczynić miejsce dla Bożego miłosierdzia, któremu św. Tereska ślepo ufała. Po egzekucji przeczytała w gazecie, że tuż przed położeniem głowy na szafocie nagle „chwycił Krucyfiks, podany mu przez kapłana i trzykroć ucałował święte rany” Jezusa. Oto moc wstawiennictwa poruszana miłością, oto właśnie energia pobudzająca misje. Misjonarze, których Teresa jest patronką, to nie tylko ci, którzy podróżują daleko, uczą się nowych języków, wykonują dobre uczynki i doskonale przepowiadają. Nie, misjonarzem jest każdy, kto żyje – niezależnie od tego gdzie jest – jako narzędzie Bożej miłości. To jest gorliwość apostolska, która pociąga. Nie stajemy się chrześcijanami, ponieważ jesteśmy przez kogoś zmuszeni, lecz ponieważ poruszyła nas miłość. Kościół, bardziej niż tak wielu środków, metod i struktur, które czasami odwracają uwagę od tego, co istotne, potrzebuje dziś serc takich jak serce Teresy, serc, które przyciągają do miłości i zbliżają nas do Boga. Prośmy tę świętą o łaskę przezwyciężenia naszego egoizmu i umiłowanie wstawiania się, aby Jezus był znany.

EKO, AB, KAI

NaszDziennik.pl