logo

Watykan: Ksiądz Marcjanowicz podsekretarzem Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

Wtorek, 31 stycznia 2023 (14:09)
Aktualizacja: Wtorek, 31 stycznia 2023 (14:28)
Ojciec Święty mianował podsekretarzem Dykasterii
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ks. prał. Krzysztofa Marcjanowicza, dotychczas pracownika Dykasterii ds. Ewangelizacji – Sekcji ds. Podstawowych Problemów Ewangelizacji w Świecie i ceremoniarza papieskiego – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Ksiądz Krzysztof Marcjanowicz urodził się 24 marca 1977 roku w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 8 czerwca 2002 roku. 4 listopada 2010 roku w Papieskim Instytucie Liturgicznym obronił pracę doktorską, a od 2011 roku pracował w Papieskiej Radzie ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Jest też wykładowcą Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. 9 lutego 2018 roku Ojciec Święty mianował ks. Marcjanowicza ceremoniarzem papieskim.

EKO, KAI