logo

W Kościele Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień

Niedziela, 2 kwietnia 2023 (08:27)
Aktualizacja: Niedziela, 2 kwietnia 2023 (12:50)

W Kościele katolickim Niedziela Palmowa otwiera Wielki Tydzień – czas bezpośrednio poprzedzający Święta Wielkanocne.

W czasie Liturgii wspominany jest uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, poprzedzający Jego mękę i śmierć
na krzyżu. Wierni na Mszę Świętą przynoszą palmy.
Zwyczaj ich święcenia pojawił się w XI wieku.

Opis wjazdu Jezusa do Jerozolimy na kilka dni przed świętem Paschy znajdujemy u czterech ewangelistów. Czytamy, że Chrystusa siedział na osiołku, wypełniając tym samym proroctwo Zachariasza, który mówił, że Mesjasz jako zbawiciel przyjdzie do swego ludu (Córy Syjońskiej, Córy Jerozolimskiej) „sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy (Za 9,9)”.

Benedykt XVI w 2012 roku powiedział, że „nie jest przypadkiem, że kilka dni później tłum w Jerozolimie, zamiast wyrażać podziw dla Jezusa, będzie wołać do Piłata: »Ukrzyżuj Go!«. A sami uczniowie, podobnie jak zresztą inni, którzy go widzieli i słuchali, zaniemówią i znikną. Większość była w istocie rozczarowana sposobem, w jaki Jezus postanowił przedstawić siebie jako Mesjasza i Króla Izraela”. Jak zaznaczył Papież, kluczowa jest „odpowiedź na pytania, jaką mamy ideę Mesjasza, jaką ideę Boga
– ponieważ Zbawiciel za swój tron wybrał krzyż”.

W Niedzielę Palmową podczas Mszy Świętej czytany jest opis męki Pańskiej. Kapłan ma czerwone szaty, co ma zwrócić uwagę, że Chrystus wkracza do Jerozolimy jako Król i Pan, odbierając spontaniczny hołd od jej mieszkańców.

APW, PAP