logo
logo

RECENZJA

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Odkłamać polską historię

Niedziela, 7 maja 2017 (20:19)

Przestrzeń historyczna, podobnie jak polityczna, jest zaśmiecona ogromną liczbą fałszów i manipulacji. 

Wielką krzywdą dla młodego pokolenia Polaków było realizowanie programu ahistoryzmu, który oznaczał marginalizację procesu nauczania historii. Młodzież w ogromnej mierze pozbawiona była podstawowej wiedzy o najnowszej historii Polski. Starsze pokolenie z kolei odcięte było od niezakłamanej historii poprzez komunistyczny system, który prawdziwych bohaterów odsądzał od czci i wiary, a na piedestał stawiał różnych zbrodniarzy i zdrajców. Walka z dziedzictwem komunizmu w zakresie historii była po 1989 roku ograniczona ze względu na dominującą ideologię multikulturalizmu. Pokazywanie przykładów prawdziwych bohaterów kreuje postawy patriotyczne, a te nie mieściły się w perspektywie budowy kosmopolitycznego społeczeństwa.

Naród nieznający własnej historii jest podatny na manipulacje, również idące z krajów ościennych. Różnorakie ataki i przekłamania dotyczące polskiej przeszłości pojawiają się tak na Wschodzie, jak i na Zachodzie. Nagle zaczęto Polaków oskarżać o zbrodnie holokaustu, o wymordowanie jeńców sowieckich w 1920 roku, o kreowanie postaw ksenofobicznych i szowinistycznych. Owe oskarżenia były przyjmowane przez środowiska lewicy liberalnej z niezrozumiałą radością. I tak przez długie lata III Rzeczypospolitej mieliśmy do czynienia z postawą służalczości podszytej potężnymi kompleksami.

Lekcja patriotyzmu

Na szczęście ostatni okres przyniósł ogromne ożywienie zainteresowania historią. Dotyczy to nie tylko młodego pokolenia. Pojawiła się też żywa potrzeba zdefiniowania na nowo polskiej polityki historycznej. Olbrzymią rolę do odegrania mają tutaj zarówno dzieła naukowe, filmy dokumentalne i fabularne, jak i publicystyka historyczna. Takie również zadanie spełnia książka Anny Zechenter „Bohaterowie i oprawcy”, wydana przez Wydawnictwo Księgarnia „Naszego Dziennika”. Autorka poruszyła w niej różnorodne spektrum zagadnień, niezwykle ważnych z edukacyjnego punktu widzenia.

Książka Anny Zechenter stanowi zbiór publicystyki, na który składają się artykuły opublikowane na łamach „Naszego Dziennika” w latach 2012-2017. Teksty historyka krakowskiego oddziału IPN mają charakter popularno-naukowy, pisane są językiem niezwykle sugestywnym, tezy tam stawiane głęboko poruszają umysł i serce czytelnika. Dzięki temu wypełniana jest luka w naszej wiedzy o najnowszej historii Polski.

Autorka zajęła się przede wszystkim opisem dokonań największych polskich bohaterów, takich jak gen. Stefan Rowecki „Grot”, gen. August Emil Fieldorf „Nil”, pułkownik Antoni Szacki „Bohun” i wielu innych. Stara się opisywać te postaci w całym kontekście ich życiorysu. Heroiczne czyny z czasów okupacji niemieckiej i sowieckiej nie brały się znikąd. Były one owocem formacji patriotycznej, którą zaczerpnęli w latach młodzieńczych, a zarazem z ich dokonań w czasach niepodległości. Wszystko to daje czytelnikowi obraz niezwykły ludzi, którzy dla Ojczyzny byli gotowi poświęcić wszystko. Silny akcent został postawiony na religię jako najważniejszy element duchowej formacji wielu bohaterów.

Portrety ludzi niezłomnych

Anna Zechenter nie ograniczyła się jednak tylko do opisu bohaterstwa osób wojskowych. Takim przykładem jest postać Feliksa Konecznego, którego dokonaniom pisarskim poświęciła autorka osobny artykuł. Analizując jego pozycję „Napór Orientu na Zachód”, bardzo zręcznie zanalizowała sytuację współczesnej ideologii multi-kulti. Powrót do cywilizacji łacińskiej jako antidotum na kryzys cywilizacji Zachodu – oto główna myśl tego artykułu.

Spośród innych postaci bohaterskich, które odegrały ogromną rolę w czasach komunizmu, autorka wymienia ludzi Kościoła. Niezwykle ciekawy jest opis postaci ks. bp. Antoniego Baraniaka, który przeszedł gehennę więzienia stalinowskiego i który jako niezłomny bohater nie uległ prześladowcom, chroniąc w ten sposób Prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego. Zeznania ks. bp. Baraniaka miały być podstawą do wielkiego procesu pokazowego księdza kardynała. Biskup Baraniak to wielki, aczkolwiek cichy bohater Kościoła i Polski, prawdziwy „Niezłomny żołnierz Kościoła”.

Ku przestrodze

Drugą część swojej książki Anna Zechenter poświęciła oprawcom i propagandzistom. Na tle zbrodniarzy, takich jak Iwan Sierow, postawy polskich bohaterów wyglądają jeszcze bardziej doniośle. Autorka pokazuje również zbrodniczą działalność różnych sowieckich organizacji, np. Smiersza. Rozprawia się także z przekłamaniami dotyczącymi polityki historycznej tak w wydaniu niemieckim, jak i rosyjskim.

Książkę „Bohaterowie i oprawcy” czyta się niezwykle lekko z trzech powodów. Po pierwsze, mamy tam bardzo ciekawą tematykę. Po drugie, autorka pokazuje różne postaci, organizacje i wydarzenia w bardzo interesującym, w wielu wypadkach mało znanym kontekście. Po trzecie wreszcie – publicystyka Anny Zechenter jest pisana barwnym językiem, co jest ogromnie ważne w popularyzacji historii. Warto zatem po tę pozycję sięgnąć zarówno dla siebie, jak i po to, by ją podarować w prezencie swoim bliskim.

 


 

KSIĄŻKĘ MOŻNA ZAMAWIAĆ:
e-mail: zamowienia@naszdziennik.pl
tel. (22) 850 60 20, (22) 850 60 00


ZAPRASZAMY DO KSIĘGARŃ NASZEGO DZIENNIKA:

WARSZAWA

al. Solidarności 83/89
pn.-pt. w godz. 9.00-19.00, w soboty w godz. 9.00-14.00

KRAKÓW

ul. Starowiślna 49
pn.-pt. w godz. 10.00-18.00

 

prof. Mieczysław Ryba

Nasz Dziennik