logo
logo

Pod
patronatem „Naszego Dziennika”

Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce już za rok

Poniedziałek, 2 października 2017 (03:47)

Drodzy Czytelnicy, w dniu dzisiejszym nasze Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce przeżywa niezwykle uroczystą chwilę. Jest to dzień wmurowania kamienia węgielnego pod przebudowę dawnego Aresztu Śledczego w Ostrołęce dla celów powstającego muzeum. Jestem zaszczycony, że mogę przeżywać razem z Państwem tę chwilę – doniosłą nie tylko dla historii naszego muzeum, dla miasta i regionu, ale ośmielę się rzec, że istotną również w większej skali – dla pamięci i świadomości historycznej obecnych i przyszłych pokoleń.

Dzisiejsza uroczystość to symboliczne podsumowanie dotychczasowych, wieloletnich działań. Nasze muzeum, pierwsze w Polsce poświęcone historii podziemia antykomunistycznego po II wojnie światowej, powołane zostało w 2013 roku. W marcu ubiegłego roku organem współprowadzącym naszą placówkę zostało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które finansuje całość kosztów związanych z realizacją inwestycji.

Główne zadanie

Muzeum Żołnierzy Wyklętych jako pierwsza instytucja w Polsce podjęło się zadania gromadzenia dokumentacji, upowszechniania i upamiętniania dziedzictwa i wartości, jakimi kierowali się działacze podziemia antykomunistycznego. Kierowanie tą placówką postrzegam jako zobowiązanie i misję, ale przede wszystkim wiąże się ono z ogromną odpowiedzialnością. Realizacja celów sformułowanych w statucie, właściwych każdej instytucji muzealnej, jest bowiem naszym głównym, lecz nie jedynym zadaniem.

Przedmiotem zainteresowań Muzeum Żołnierzy Wyklętych jest nieodległy czasowo rozdział historii – dotyczący osób z pokolenia naszych rodziców, dziadków, pradziadków. Dlatego istotnym zadaniem muzeum jest wspieranie integracji międzypokoleniowej, tworzenie okazji i przestrzeni do spotkań i do dialogu. Kontakt i dialog ze świadkami minionych wydarzeń jest bowiem pierwszym krokiem do poznania i zrozumienia historii – prywatnej, lokalnej oraz w wymiarze globalnym.

Ostrołęckie muzeum powstaje w miejscu szczególnym z uwagi na jego historię i autentyczność. Opowieść o Żołnierzach Wyklętych nabierze w tym miejscu głębszego znaczenia – będziemy mówić o wydarzeniach, które między innymi tutaj, w tych murach się rozgrywały. W latach powojennych, kiedy obiekt został podporządkowany resortowi bezpieczeństwa publicznego, przetrzymywano w nim więźniów politycznych. Wykonywano tu również wyroki śmierci. Nasza siedziba będzie zatem pełnić jeszcze jedną funkcję, wynikającą z charakteru i historii obiektu, a wykraczającą poza ramy klasycznie rozumianego muzeum: stanie się miejscem pamięci. Miejscem ważnym szczególnie dla tych, którzy zwracają się do nas z prośbami o pomoc w poszukiwaniach bliskich: zaginionych, zamordowanych, pochowanych w bezimiennych grobach.

Drogi Czytelniku,

cały artykuł jest dostępny w wersji elektronicznej „Naszego Dziennika”.

Zapraszamy do zakupu w sklepie elektronicznym

Jacek Karczewski

Aktualizacja 2 października 2017 (09:24)

Nasz Dziennik