logo
logo
zdjęcie

Justyna Pilacińska Zdjęcie: fundacjamaximilianum.pl/ Internet

Łatwiej edukować w domu

Niedziela, 18 maja 2014 (11:24)

Aktualizacja: 23 czerwca 2014 (17:52)

Korzystne zmiany w prawie oświatowym dla rodziców chcących uczyć swoje dzieci w domu już pewne! 12 maja prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty. Po raz pierwszy od kilku lat nastąpi zmiana w przepisach dotyczących edukacji domowej.

Rodzice, którzy zamierzają edukować swoje dzieci samodzielnie w domu, muszą najpierw zapisać je do szkoły, by następnie złożyć wniosek u dyrektora wybranej placówki o edukację domową. Obecnie wniosek taki wraz z wymaganymi dokumentami (opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, oświadczeniem o zapewnieniu odpowiednich warunków do zrealizowania podstawy programowej oraz oświadczeniem, że dziecko przystąpi do obowiązkowych rocznych egzaminów) musi być złożony do 31 maja, czyli trzy miesiące przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Nowy kształt ustawy o systemie oświaty pozwoli rodzicom na znacznie więcej swobo- dy. Wniosek o edukację domową będzie mógł być złożony „przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego” (nowelizacja ustawy o systemie oświaty art. 16 ust. 10). W praktyce oznacza to możli- wość przeniesienia dziecka ze szkoły do nauczania domowego w dowolnym momencie roku szkolnego.

Nowelizacja podpisana przez prezydenta oczekuje teraz na opublikowanie w Dzienniku Ustaw. Prawdopodobnie stanie się to w ciągu najbliższych kilku dni. Projekt nowelizacji od samego początku miał status „pilne”, a prace nad nim na kolejnych szczeblach legislacji postępowały szybko. Zmiany prawne wejdą w życie 14 dni po opublikowaniu ustawy w Dzienniku Ustaw. W związku z tym, że termin wejścia w życie nowej ustawy zbiega się z terminem składania wniosków, powstały dwa możliwe scenariusze. Jeśli nowelizacja zostanie opublikowana do końca bieżącego tygodnia, zmiany zaczną obowiązywać jeszcze w maju, a więc przed końcem dotychczasowego terminu składania dokumentów. Jeśli nowelizacja zostanie opublikowana później, nowe przepisy zaczną obowiązywać w czerwcu. Oznaczać to będzie sytuację taką, że wniosek można będzie złożyć do 31 maja (zgodnie ze stanem prawnym, który jeszcze obowiązuje) lub po wejściu w życie nowych przepisów. To, który z tych wariantów nastąpi, zależy od momentu opublikowania ustawy.

Ponieważ z roku na rok w Polsce coraz więcej rodziców decyduje się na edukację domową, miejmy nadzieję, że to dopiero początek korzystnych dla rodziców i dzieci zmian na tym polu w polskim prawie oświatowym.


Krok po kroku do edukacji domowej:

1. Wybieramy dowolną szkołę i zapisujemy do niej dziecko.

2. Składamy u dyrektora podanie o edukację domową.

3. Do podania dołączamy:

– oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających
realizację podstawy programowej na danym etapie kształcenia,
– zobowiązanie rodziców, że dziecko przystąpi do egzaminów
w każdym roku szkolnym,
– opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej – publicznej lub niepublicznej.

4. Po otrzymaniu kompletu dokumentów dyrektor szkoły wydaje zezwolenie na edukację domową.


 

Wzory dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia edukacji domowej można pobrać ze strony: www.fundacjamaximilianum.pl.

Justyna Pilacińska

Autorka prowadzi warsztaty „Edukacja domowa bez kompleksów” w ramach Fundacji Dobrej Edukacji Maximilianum.

Nasz Dziennik