logo

zdjecie

Trzeba ponownie nauczyć się klękać

Ksiądz prof. Waldemar Chrostowski przytacza liczne przykłady z Biblii, gdzie żarliwej modlitwie do Boga towarzyszyła postawa klęcząca. Cz. I
zdjecie

Wieczna misja Kościoła

Kościół nie ugnie się przed agresywnymi roszczeniami lewicy
zdjecie

Chroni nas Maryja

Rozmowa z JE ks. bp. Oliverem Dashe Doeme, biskupem Maiduguri w Nigerii

zdjecie

Kościół obronią święci

Jaka jest cena niewierności nauczaniu Kościoła? Milczenie jak grzech. Niezwykle trafna diagnoza sytuacji Kościoła w Europie ks. bp. Andreasa Launa z Austrii
zdjecie

Polska polityka i nauka a prawda

Dlaczego Max Weber nie powinien stać u podstaw polityki i nauki polskiej?
zdjecie

Zbieramy publikacje sprzed 1945 roku

Nasz narodowy księgozbiór pozbawiony jest ok. 30 proc. publikacji z XIX wieku i pierwszej połowy ubiegłego stulecia – mówi dr Tomasz Makowski

zdjecie

Nie bądźmy bierni

Dzieci naśladują to, co oglądają. Dlatego bardzo ważne są dobre cele, wartości, wzorce i normy, jakich uczymy najmłodszych – mówi Wanda Elżbieta Papis
zdjecie

Czas wojowników

Świat potrzebuje ożywionych swoją wiarą wojowników – wzywa młodych James Caviezel, odtwórca roli Jezusa Chrystusa w„Pasji”
zdjecie

Pokonać duchową schizofrenię

Walka o prawa człowieka i jednocześnie zgoda na aborcję to duchowa schizofrenia - mówi ks. abp Tomasz Peta

zdjecie

Batalia o Boże Narodzenie

Brońmy religijnego wymiaru świętowania narodzenia Pana Jezusa
zdjecie

Puszcza sama się nie obroni

W Puszczy Białowieskiej nadal zamierają miliony drzew, a w ślad za tym pogłębia się proces zaniku siedlisk i gatunków ważnych dla obszarów Natura 2000
zdjecie

Węgiel ma przyszłość

Rozmowa z dr. inż. Pawłem Bogaczem z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie