logo

4 września podczas 29. Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju odbyły się panele pt. „Stacja Gospodarka” oraz „Dostępność komunikacyjna”.

W trakcie pierwszego panelu dyskutowano m.in. o wpływie polskiej kolei na rozwój krajowej gospodarki, a także o innowacyjnych rozwiązaniach na kolei w zakresie przewozów pasażerskich oraz towarowych realizowanych w ramach Grupy PKP. Wśród prelegentów byli: Andrzej Bittel – sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Krzysztof Mamiński – prezes Zarządu PKP SA, Ireneusz Merchel – prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Piotr Podgórski – prezes Zarządu Xcity Incestment, Artur Resmer – członek Zarządu PKP Intercity, Zbigniew Tracichleb – prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o., Czesław Warsewicz – prezes Zarządu PKP Cargo SA.

Podczas drugiego panelu dyskutowano o tym, gdzie ponownie będzie można podróżować po Polsce koleją. Udział w nim wzięli: Mirosław Antonowicz – członek Zarządu PKP SA, Mantas Bartuska – dyrektor generalny Kolei Litewskich, Witold Bawor – członek Zarządu ds. Operacyjnych PKP CARGO SA, Andrzej Bittel – sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Mirosław Gilarski – prezes Zarządu PKP Telkol sp. z o.o., Adam Laskowski – członek Zarządu PKP Intercity, Ireneusz Merchel – prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Bogdan Rzońca – poseł Parlamentu Europejskiego.


Panel „Stacja gospodarka”


Przyszłość Grupy PKP


Panel „Dostępność komunikacyjna”