logo
logo

Zdjęcie: Mateusz Marek/ Nasz Dziennik

Rośnie widownia Trwam

Środa, 5 listopada 2014 (02:00)

Co trzeci odbiorca telewizji w Polsce sięga po ofertę programową Telewizji Trwam, a 3 miliony osób ogląda tę telewizję regularnie.

Takie są wyniki badania przeprowadzonego przez Europejski Instytut Studiów i Analiz z Lublina.

Wejście na multipleks naziemny radykalnie poszerzyło widownię Telewizji Trwam. W badaniu ankietowym aż 33,2 proc. respondentów stwierdziło, że ogląda tę stację, co w skali kraju daje ponad 10,8 mln osób. Dużą popularnością cieszą się zwłaszcza „Informacje dnia”. Wyniki badań zadają kłam wygłaszanym niekiedy opiniom, że jest to „stacja niszowa, której oglądalność nie przekracza kilku tysięcy osób”.

Blisko 44 proc. osób, które zadeklarowały się jako widzowie Telewizji Trwam, zostało zweryfikowanych przez ankieterów jako „widzowie potwierdzeni”. Do tej kategorii zaliczono mianowicie osoby, które nie tylko werbalnie deklarują, że oglądają tę telewizję, ale które potrafią także podać bezbłędnie w ankiecie tytuły konkretnych audycji Telewizji Trwam. „Potwierdzona widownia” Trwam sięga – jak wynika z badania – 4,7 mln osób, tj. 14,6 proc. ogółu widzów telewizyjnych. Z tej grupy ponad 3 mln ogląda Telewizję Trwam codziennie. „Jest to wynik porównywalny z ilością podpisów w obronie Trwam zebranych w ramach obywatelskiej kampanii na rzecz przyznania jej przez KRRiT miejsca na Multipleksie I” – podkreślono w komentarzu do badania.

– To badanie pokazuje, że mamy dużą stałą widownię, która zna i świadomie wybiera program Telewizji Trwam, słucha i rozumie nasz przekaz. Stanowimy fenomen na tle innych stacji, które ogląda się na zasadzie „obrazkowej” –komentuje wynik ankiety Lidia Kochanowicz-Mańk, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis, która jest nadawcą Telewizji Trwam. Zaznaczyła, że wyniki oglądalności Telewizji Trwam uzyskane w ankiecie nie powinny być porównywane z telemetrycznym wskaźnikiem oglądalności stacji telewizyjnych, ponieważ badania te różnią się metodologią.

– Jedno, co mogę powiedzieć, to to, że z chwilą wejścia na multipleks Trwam względem oglądalności stała się czwartym największym kanałem telewizyjnym w kraju – dodaje Lidia Kochanowicz-Mańk.

Przypomina, że w badaniu uczestniczyły wyłącznie osoby zamieszkałe w Polsce i wyniki oglądalności odnoszą się tylko do populacji zamieszkującej w jej granicach, podczas gdy widownia Trwam jest szersza, bo kanał ten odbierany jest satelitarnie w Europie i za oceanem.

Ponad 60 proc. widzów Telewizji Trwam deklaruje, że ogląda ją codziennie, a co najmniej kilka razy w tygodniu. Największą popularnością wśród nich cieszą się „Informacje dnia”, „Rozmowy niedokończone” i „Polski punkt widzenia”. Dużo widzów uczestniczy też poprzez telewizję w Apelu Jasnogórskim, Mszy Świętej i wspólnym odmawianiu Różańca.

Wśród widzów Trwam przeważają osoby w średnim wieku i po 50. roku życia. Najwięcej – ponad 40 proc. z nich – zamieszkuje na wsi, najmniej – tylko ok. 5 proc. –w metropoliach powyżej 500 tys. mieszkańców. Wśród widzów przeważają kobiety, osoby z wykształceniem średnim. Znaczną część stanowią emeryci i renciści.

Badanie oglądalności Telewizji Trwam przeprowadzone zostało w pierwszych dniach września br. na reprezentatywnej próbie 2015 osób powyżej 15. roku życia, dobranych metodą losowo-warstwową.

Małgorzata Goss

Nasz Dziennik