logo
logo

Zdjęcie: Mateusz Marek/ Nasz Dziennik

O naszych dzieciach zdecydujemy sami!

Środa, 26 listopada 2014 (10:19)

Aktualizacja: Środa, 26 listopada 2014 (19:39)

Od 1 września 2014 r. obowiązkiem szkolnym zostały objęte sześciolatki. Rodzice alarmowali i wciąż alarmują, że nie wszystkie dzieci są na to gotowe, tym bardziej że szkoły nie zostały odpowiednio przygotowane. Rząd nie chciał jednak słuchać rodziców, dlatego też apelujemy o podpisanie się pod inicjatywą „Rodzice chcą mieć wybór”.

Pomysłodawcą obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej pod nazwą „Rodzice chcą mieć wybór” jest Fundacja „Rzecznik Praw Rodziców”. Ma ona na celu umożliwienie rodzicom podejmowania decyzji o wieku inicjacji szkolnej, ma zwiększyć wpływ rodziców na program nauczania oraz podnieść standardy transportu do szkoły.

Akcja „Rodzice chcą mieć wybór” wskazuje także, że to rodzice i nauczyciele będą wybierać podręczniki dla swoich dzieci, a nie rząd, a także będą mogli decydować o przywróceniu w przedszkolach zajęć dodatkowych.

KAŻDY, kto chce sam decydować, kiedy jego dziecko rozpocznie naukę w szkole, kto chce mieć wpływ na to, jakie treści są mu przekazywane, może pobrać formularz i podpisać się pod tą obywatelską inicjatywą ustawodawczą „Rodzice chcą mieć wybór”.

FORMULARZ do pobrania oraz adres, na jaki trzeba go przesłać, dostępny jest TUTAJ.

Aby projekt tej ustawy mógł być rozpatrzony przez Sejm, potrzeba minimum 100 tys. podpisów osób popierających go. Podpisy te trzeba złożyć w Sejmie do 12 grudnia br.

„W sytuacji, gdy blisko milion polskich obywateli wzywało Sejm do pozytywnej decyzji w sprawie referendum dotyczącego obowiązku szkolnego 6-latków, odrzucenie tego wniosku było dowodem nieliczenia się z głosem tak wielu naszych Rodaków, jak również naruszeniem ducha i litery Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” – napisał w liście otwartym Waldemar Sikora, przewodniczący Komitetu Obrony Dzieci i Młodzieży przed Patologiami Społecznymi, który wsparł Fundację „Rzecznik Praw Rodziców” w zbieraniu podpisów pod projektem.

„Niestety obserwujemy w parlamencie tendencje do przekreślania woli obywateli wyrażanej m.in.  
w ustawodawczych inicjatywach obywatelskich. (...) Dlatego mamy nadzieję, że tym razem kolejna inicjatywa obywatelska, w sprawie obowiązku szkolnego, poparta przez znaczącą liczbę naszych Rodaków, zostanie przyjęta przez parlament” – czytamy w apelu Komitetu Obrony Dzieci i Młodzieży przed Patologiami Społecznymi.

Marta Milczarska

NaszDziennik.pl