logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: Mateusz Marek/ Nasz Dziennik

Kto decyduje o naszych dzieciach?

Wtorek, 2 grudnia 2014 (17:29)

Aktualizacja: Środa, 3 grudnia 2014 (06:09)

Ponad 76 tys. osób podpisało się pod projektem ustawy „Rodzice chcą mieć wybór”, który ma na celu wprowadzenie zmiany, by rodzice decydowali, kiedy ich dziecko rozpocznie edukację szkolną. Jeśli Sejm odrzuci kolejną inicjatywę rodziców, w przyszłym roku od szkoły pójdą wszystkie sześciolatki.

Aby Sejm rozpatrzył ten projekt, Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców musi zebrać minimum 100 tys. podpisów do 12 grudnia br. Jeżeli chcą Państwo poprzeć tę inicjatywę, mogą znaleźć odpowiedni formularz, dostępny TUTAJ.

– Gorąco zachęcam wszystkich rodziców, którzy chcąc mieć wpływ na to, kiedy i czego będą uczone ich dzieci, zbierali podpisy pod inicjatywą „Rodzice chcą mieć wybór” i przekazali informację wszystkim znajomym. Czasu jest bardzo mało – podkreślił Tomasz Elbanowski ze Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców.

W projekcie ustawy zapisano, że „obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat” oraz że „decyzję o wcześniejszym rozpoczęciu nauki w szkole podstawowej podejmują rodzice, po zasięgnięciu opinii w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub u specjalisty”.

Projekt „Rodzice chcą mieć wybór” zakłada także zwiększenie wpływu rodziców na program nauczania, a także dobór podręczników. „Dyrektor przedszkola lub szkoły, przed dopuszczeniem do użytku w danym przedszkolu, danej innej formie wychowania przedszkolnego lub danej szkole przedstawionego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania, (...) jest zobowiązany do zasięgnięcia opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. Opinia rady rodziców jest wiążąca” – czytamy w projekcie.

Jak wyjaśnił Tomasz Elbanowski, taki zapis jest konieczny, by nie dochodziło do sytuacji jak „program »Równościowe przedszkole«, w ramach którego przebierano chłopców za dziewczynki”.

KAŻDY, kto chce sam decydować, kiedy jego dziecko rozpocznie naukę w szkole, kto chce mieć wpływ na to, jakie treści są mu przekazywane, może pobrać formularz i podpisać się pod tą obywatelską inicjatywą ustawodawczą „Rodzice chcą mieć wybór”.

MM

NaszDziennik.pl