logo
logo

Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

Nie daj odebrać sobie głosu!

Wtorek, 9 grudnia 2014 (10:46)

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza „Rodzice chcą mieć wybór” to projekt stworzony przez rodziców, dla których dobro dziecka, jego edukacja oraz przyszłość są najważniejsze. Ustawa ta ma na celu pozostawienie decyzji o tym, kiedy dziecko rozpocznie naukę szkole, w gestii rodziców.

Od września przyszłego roku do pierwszej klasy mają pójść obowiązkowo wszystkie sześciolatki. O zmianę tego przepisu walczy Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców, które zbiera podpisy pod ustawą „Rodzice chcą mieć wybór”. Aby Sejm rozpatrzył ten projekt, stowarzyszenie musi zebrać minimum 100 tys. podpisów do 12 grudnia br. Już w tym momencie pod akcją podpisało się ponad 118 tys. osób, jednakże warto, aby było ich jak najwięcej (w razie ewentualnego odrzucenia podpisów nieważnych, niekompletnych lub powtarzających się).

– Ta obywatelska inicjatywa ma na celu powrót do dyskusji na temat skutków i konsekwencji posyłania dzieci sześcioletnich do szkół. Należy bardzo jasno podkreślić, że sprawa ta nie dotyczy tylko przyszłorocznego rocznika dzieci sześcioletnich, ale także kolejnych pokoleń dzieci, których dotknie reforma rządowa. Musimy rozmawiać o tych zmianach, ponieważ mogą mieć one bardzo negatywne skutki – podkreśla w rozmowie z NaszymDziennikiem.pl Maja Majewska-Kokoszka, psycholog dyżurujący w Infolinii Odraczania i Telefonie Szkolnym prowadzonym przez Fundację Rzecznik Praw Rodziców, która podkreśliła jednocześnie, że obywatelska inicjatywa ustawodawcza „Rodzice chcą mieć wybór” została stworzona przez rodziców i ekspertów  bez udziału polityków czy urzędników ministerstwa.

– Dlatego też w tej ustawie zostały zawarte wszystkie zgłaszane nam przez rodziców problemy i oczekiwania, tak by chronić dzieci. To nie jest prawo tworzone na polityczny użytek konkretnego ministra, aby mógł się pochwalić swoimi nowatorskimi osiągnięciami, ale jest to prawo tworzone przez zatroskanych o dobro swoich dzieci rodziców. Tak więc każdy, kto kontaktował się z nami w sprawie systemu edukacji, ma swój wkład w ten projekt – dodała Maja Majewska-Kokoszka.

W projekcie ustawy zapisano, że „obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat” oraz że „decyzję o wcześniejszym rozpoczęciu nauki w szkole podstawowej podejmują rodzice, po zasięgnięciu opinii w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub u specjalisty”.

Projekt „Rodzice chcą mieć wybór” zakłada także zwiększenie wpływu rodziców na program nauczania, a także dobór podręczników.

Jeżeli chcą Państwo poprzeć tę inicjatywę, mogą znaleźć odpowiedni formularz, dostępny TUTAJ.

Marta Milczarska

NaszDziennik.pl