logo
logo

Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

Nie zaniedbujmy czynienia dobra

Czwartek, 9 kwietnia 2015 (14:13)

Komunikat o. dr. Tadeusza Rydzyka CSsR, założyciela i dyrektora Radia Maryja

 

Drodzy przyjaciele, słuchacze Radia Maryja, widzowie Telewizji Trwam!

Mówię te słowa w atmosferze Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Z najlepszymi życzeniami zamkniętymi w modlitwie, by Pan Zwycięzca śmierci, piekła i szatana zwyciężał swą miłością w każdym i przez każdego z nas w naszych rodzinach, środowiskach, Ojczyźnie i świecie.

Taki jest też sens posługiwania Radia Maryja, Telewizji Trwam i dzieł przy nich powstałych, by zmartwychwstały Pan swoją miłością zwyciężał w nas i przez nas w dzisiejszym świecie, wszędzie tam, gdzie jesteśmy.

Jest już kwiecień, dlatego uprzejmie przypominam, że to już ostatnie dni, by ci, którzy jeszcze nie wskazali, na jaki dobry cel chcą przeznaczyć 1 proc. z podatku, który każdy pracujący, rencista czy emeryt płaci. Jeżeli nie wskazujemy, to ten 1 proc. idzie do budżetu i przekażą go na to, na co zechcą. Może to być dobry cel, ale także dzieła szkodzące człowiekowi, dzieciom, młodzieży, Kościołowi czy temu, co patriotyczne.

Nie zaniedbujmy czynienia dobra. Nigdy nie grzeszmy także przez zaniedbanie. Pragnę przypomnieć, że wypełniając PIT za 2014 rok i wpisując numer KRS 0000091141 na Fundację Nasza Przyszłość, można pomóc w edukacji, oświacie, wychowaniu oraz rozpowszechnianiu naszych tradycji, pielęgnowaniu polskości i rozwijaniu świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród dzieci i młodzieży. Podkreślam KRS na Fundację Nasza Przyszłość.

Bóg zapłać za modlitwę, za życzliwość, za czyny gorliwych apostołów. Za budzenie do odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę śpiącego olbrzyma, którym w dużym procencie jeszcze są nasi współrodacy.

Bóg zapłać! 

Aktualizacja 15 kwietnia 2015 (10:55)

NaszDziennik.pl