logo
logo

Zdjęcie: www.prezydent.pl/ Domena publiczna

Nigdy nie zapomniała Pani o swoich rodakach

Piątek, 12 lutego 2016 (18:18)

Prezydent Andrzej Duda wręczył Marii Eleonorze Mireckiej-Loryś Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności polonijnej, społecznej i charytatywnej w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki, w szczególności na rzecz Polaków na Ukrainie.

– Bardzo radosny, a jednocześnie wzruszający moment. Bardzo dziękuję Pani Kapitan, że zechciała przybyć do Pałacu Prezydenckiego, żeby odebrać ten order, nie tyle ode mnie, ile od Rzeczypospolitej Polskiej – powiedział prezydent Andrzej Duda.

– To jest order dla Pani, za Pani wspaniałe życie dla Polski i dla Polaków, ale także dla Pani rodziny – zwrócił się do odznaczonej. Przypomniał też, że przed pięcioma dniami Maria Eleonora Mirecka-Loryś obchodziła swoje setne urodziny i złożył jej życzenia z okazji tego „niebywałego jubileuszu”.


– Życie Pani do tej pory było życiem niezwykle pięknym, związanym z piękną, wspaniałą, patriotyczną kartą. Od wczesnej młodości pani i pani rodzeństwo byliście związani z działalnością propaństwową, niepodległościową – przypomniał prezydent.

– Nigdy nie zapomniała Pani o swoich rodakach, tych w najtrudniejszej sytuacji, a to świadczy nie tylko o wielkim sercu, ale to świadczy po prostu o wielkości człowieczeństwa, o niezwykłym patriotycznym wychowaniu, niezwykłej miłości bliźniego, niezwykłej miłości ojczyzny i wielkim patriotyzmie, czego Rzeczypospolita nigdy Pani nie zapomni – powiedział Andrzej Duda. 
 

Maria Mirecka-Loryś – ur. 7.02.1916 r. w Ulanowie nad Sanem w pow. Nisko, córka Dominika i Pauliny ze Ścisłowskich. Działała w Młodzieży Wszechpolskiej. Od początku okupacji w narodowej konspiracji – od wiosny 1940 r. komendantka Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet (NOWK) w powiecie niżańskim, a od jesieni 1940 roku komendantka w Okręgu Rzeszowskim NOWK i jednocześnie kierownik sekcji kobiecej w Zarządzie Okręgu Rzeszowskiego Stronnictwa Narodowego. Była też kurierem KG NOW. Po scaleniu NOW z AK awansowana do stopnia kapitana, została komendantką Wojskowej Służby Kobiet w Podokręgu AK Rzeszów. Wiosną 1945 r. mianowana komendantką główną Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet (NZWK). 

Aresztowana w Nisku, została przewieziona do WUBP w Rzeszowie. Stąd po kilkudniowym śledztwie trafiła do MBP w Warszawie, a następnie do więzienia w Krakowie. Na mocy amnestii została zwolniona 1.09.1945 r., lecz zagrożona ponownym aresztowaniem, w grudniu 1945 r. opuściła Polskę. Udało się jej dotrzeć do obozu II Korpusu gen. W. Andersa. W październiku 1946 r. opuściła Włochy i wyjechała do Anglii, a stąd po 5 latach pobytu, w styczniu 1952 r. – do USA. Wraz z rodziną zamieszkała w Chicago. Aktywna działaczka szeregu organizacji polonijnych – m.in. członek ZG Związku Polek w Ameryce oraz Krajowego Zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej. Od stycznia 1964 r. redagowała „Głos Polek”, organ Związku Polek w Ameryce. Organizatorka wielu akcji pomocy Polakom na Wschodzie. 

RP, www.prezydent.pl

Aktualizacja 9 sierpnia 2016 (23:14)

NaszDziennik.pl