logo
logo

Zdjęcie: Mateusz Marek/ Nasz Dziennik

IPN zbada groby w Wierzchowinach?

Piątek, 26 lutego 2016 (05:24)

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych domaga się od Instytutu Pamięci Narodowej przeprowadzenia ekshumacji we wsi Wierzchowiny. Według nich, w zbiorowych grobach mogą znajdować się szczątki Żołnierzy Niezłomnych. 

W dniu 6 czerwca 1945 r. Zgrupowanie NSZ pod dowództwem kpt. Mieczysława Pazderskiego ps. „Szary” weszło do Wierzchowin, aby tam dokonać odwetu na Ukraińcach, którzy w czasie wojny cieszyli się poparciem Niemców, a po wkroczeniu Armii Czerwonej wspierali budowanie w Polsce władzy ludowej. Wielu z nich zasiliło szeregi MO i SB.

Według NSZ i ustaleń z procesu karnego, żołnierze zabili 42 osoby, a oficjalne dane podają śmierć ponad 192. Istnieje więc prawdopodobieństwo, że reszta osób została wymordowana przez oddziały NKWD i UB, aby skompromitować NSZ.

Jak przypomina Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, we wsi Wierzchowiny nigdy nie przeprowadzono zbiorowej ekshumacji. Komisja badająca sprawę w roku 1945 stwierdziła, że nie ma do tego wystarczającej liczby osób oraz że byłoby to zbyt czasochłonne. Z kolei lubelski oddział IPN badający sprawę swoje śledztwo oparł na innych dowodach. Według Związku, tylko ekshumacja zbiorowych grobów mogłaby dowieść prawdziwej liczby ofiar masakry oraz tego, czy wśród ciał nie znalazły się zwłoki osób z NSZ, które straciły życie w potyczce z NKWD i UB pod Kasiłanem i Hutą.

Dlatego też Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w piśmie z 8 lutego 2016 r. zwraca się z prośbą do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Łukasza Kamińskiego o jak najszybsze zbadanie sprawy oraz pomoc przy odnalezieniu ciał żołnierzy NSZ.  

Rafał Stefaniuk

NaszDziennik.pl