logo
logo

Zdjęcie: Ewa Sądej/ Nasz Dziennik

Naganne działanie dziennikarzy

Poniedziałek, 4 kwietnia 2016 (20:03)

Oświadczenie Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w związku z prowokacją w kościele pw. św. Anny w Warszawie

Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec aranżowanych przez dziennikarzy wspólnie ze środowiskami liberalnymi akcji mających na celu manipulację opinią społeczną. Podawanie informacji o sprzeciwie katolików wobec Komunikatu Episkopatu Polski w kwestii obrony życia nienarodzonych w sytuacji, kiedy samemu rzekomy sprzeciw się organizuje z wykorzystaniem ludzi niewierzących (jedna z „protestujących” w kościele pw. św. Anny w Warszawie mówi na portalu społecznościowym o tym, że jest nieochrzczona), jest niedopuszczalne. Działanie takie jest nie tylko sprzeczne z etyką dziennikarską, jest naganne moralnie, niezależnie od wyznawanego światopoglądu.

Posługiwanie się kłamstwem i manipulacją w sprawie tak ważnej, jak ludzkie życie, zwłaszcza życie nienarodzonego dziecka, to świadectwo wyjątkowej podłości.

Na naszych oczach rozgrywa się walka o człowieka. W dniach, kiedy przeżywamy, jako katolicy, wyjątkowo podniosłe uroczystości – rocznica śmierci największego z Polaków, św. Jana Pawła II, Niedziela Bożego Miłosierdzia – ktoś zdecydował, że trzeba nam zniszczyć radość świętowania, spokój i zakłócić modlitwę, sprofanować świątynię.

Religia katolicka jest religią przebaczenia i miłosierdzia. Wybaczając prowokatorom, nie możemy jednak milczeć wobec metod, jakie stosują. Zwłaszcza jeśli podejmują się tego typu działań ludzie mediów, których powołaniem jest służyć prawdzie.

Prosimy nasze Koleżanki i Kolegów z oddziałów terenowych o podjęcie w rozpoczętym właśnie tygodniu szczególnych inicjatyw modlitewnych w intencji nienarodzonych dzieci i ludzi, którzy walczą o legalizację ich zabijania.

 

Zarząd Główny Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy

Częstochowa, 4 kwietnia 2016 r.

NaszDziennik.pl