logo
logo

Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

Policja inwigilowała w ub.r. 8 tys. razy

Środa, 15 czerwca 2016 (19:47)

8000 razy policja prowadziła w ub.r. kontrolę operacyjną – czyli podsłuch lub tajny przegląd korespondencji. Sąd odmówił zgody w 18 przypadkach, a prokurator w 234. W 2014 r. policja zastosowała kontrolę operacyjną 7215 razy.

Dane takie zawiera informacja przedłożona Senatowi przez szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka. Są tam wyłącznie dane statystyczne. Obejmują one tylko policję, a nie inne tajne służby, również uprawnione do kontroli operacyjnej.

Z informacji wynika, że policja w 2015 r. wystosowała 8945 wniosków o zastosowanie kontroli operacyjnej (w 2014 r. – 7975). 51 wnioskom nie nadano dalszego biegu ze względu na ustanie przyczyn stosowania kontroli. 252 wnioski nie uzyskało zgody prokuratura lub sądu (w 2014 r. – 192).

Ogółem w 2015 r. zarządzono 8000 kontroli operacyjnych. 6809 z nich było w trybie zwykłym, a 1191 – to tzw. przypadki niecierpiące zwłoki (gdy policja stosuje kontrolę operacyjną za zgodą prokuratury, a zarazem zwraca się do sądu o jej zaakceptowanie).

Według informacji w 2015 r. przedłużono 933 kontrole operacyjne (w 2014 r. – 883). Zgodnie z ustawą o policji kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd może na wniosek policji, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, jednorazowo przedłużyć kontrolę. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas kontroli pojawią się nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd mógł – wg stanu prawnego obowiązującego w ub.r. – dodatkowo przedłużyć taką kontrolę.

W informacji podkreślono, że w 2015 r. kontrolą operacyjną objęto 3,7 proc. ogółu przestępstw, wobec których policja może stosować kontrolę operacyjną. – Powyższe potwierdza, że kontrola operacyjna jest stosowana w przypadku najpoważniejszych przestępstw, wymienionych w art. 19 ust. 1 ustawy o policji, tylko gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo byłyby nieprzydatne – głosi informacja Błaszczaka.

W 2015 r. policja wnioskowała ponadto 945 razy o ujawnienie tajemnicy ubezpieczeniowej lub tajemnicy bankowej (w 2014 r. – 587). Sąd w 911 przypadkach zgodził się na udzielenie policji tajemnicy bankowej, a w 29 przypadkach – tajemnicy ubezpieczeniowej. W 5 przypadkach sąd odmówił udzielenia zgody na ujawnienie tajemnicy bankowej. Nie było odmowy udzielenia tajemnicy ubezpieczeniowej.

13 czerwca Komisja Wenecka opublikowała tekst opinii na temat noweli ustawy o policji, zmieniającej zasady inwigilacji. Opinię tę organ doradczy Rady Europy przyjął na sesji plenarnej 10 czerwca. Oceniono, że ustawa przyznaje służbom zbyt szerokie uprawnienia do inwigilacji i dlatego potrzebna jest jej korekta.

Według ekspertów Komisji Weneckiej, za pozytywne należy uznać to, że w nowelizacji ustawy, która weszła w życie na początku lutego br., zastosowano się do rekomendacji Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r. Wtedy TK uznał część przepisów o inwigilacji za niezgodne z Konstytucją. Komisja stwierdziła: „Jednak proceduralna ochrona i warunki wyznaczone w ustawie o policji, dotyczące prowadzenia tajnej inwigilacji, są wciąż niewystarczające, by zapobiegać nadużyciom i nieusprawiedliwionej ingerencji w prywatność”.

Po przyjęciu przez Komisję tej opinii rzecznik rządu Rafał Bochenek podkreślił, że uwzględniła ona ponad 20 uwag zgłoszonych przez stronę polską. Dodał, że z wielu zapisów Komisja po rozmowach się wycofała. Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński oświadczył, że rząd przeanalizuje opinię Komisji, ale – jak dodał – opinii tej nie podziela.

RS, PAP

NaszDziennik.pl