logo
logo

Dziś w
„Naszym
Dzienniku”

Zdjęcie: Mateusz Marek/ Nasz Dziennik

Skazani na rejon

Wtorek, 20 września 2016 (01:30)

Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje wprowadzenie rejonizacji w kształceniu domowym.

Zapis taki pojawił się w proponowanym i przedstawionym 16 września projekcie ustawy Prawo Oświatowe. Zgodnie z nim dyrektor publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić na rozpoczęcie jego edukacji domowej pod warunkiem, że placówka znajduje się na terenie województwa, w którym mieszka. Do tej pory rodzice mieli wolność wyboru szkoły na terenie całego kraju. Kolejna proponowana przez MEN zmiana to konieczność dołączania do wniosku o zgodę na edukację domową opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, co uniemożliwia korzystanie z poradni niepublicznych umieszczonych w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych.

– W ciągu ośmiu miesięcy prac grupy roboczej podczas spotkań z MEN w sprawie edukacji domowej na nasze pytania odnośnie do tego, czy resort prowadzi jakiekolwiek prace dotyczące wprowadzenia rejonizacji w edukacji domowej, zawsze padała odpowiedź, iż w resorcie nie toczą się żadne prace legislacyjne w tej kwestii. Dopiero podczas spotkania, jakie odbyło się 29 sierpnia, pan minister Maciej Kopeć powiedział, że resort rozważa taką kwestię. Przyznał, że MEN rozważa, czy rejonizację wprowadzić na poziomie powiatu czy województwa. Spotkało się to z naszej strony ze zdecydowanym sprzeciwem – relacjonuje w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” Mariusz Dzieciątko, szef grupy roboczej ds. kontaktów z MEN w sprawie edukacji domowej, a także Stowarzyszenia Edukacji w Rodzinie.

Drogi Czytelniku,

cały artykuł jest dostępny w wersji elektronicznej „Naszego Dziennika”.

Zapraszamy do zakupu w sklepie elektronicznym

Anna Ambroziak

Nasz Dziennik