logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: www.pro-life.pl/ -

Sejm odkłada decyzję ws. obrony życia

Czwartek, 12 stycznia 2017 (11:30)

Odwołano posiedzenie sejmowej Komisji ds. Petycji, na którym posłowie mieli zająć się projektem przewidującym zakaz zabijania dzieci poczętych. Projekt stanowi załącznik do petycji Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia ws. zmiany przepisów dotyczących aborcji.

Sekretariat komisji poinformował w czwartek rano PAP, że dotąd nie wyznaczono terminu kolejnego posiedzenia w tej sprawie.

W związku z wydarzeniami w Sejmie odwołano wiele zaplanowanych na środę i czwartek posiedzeń komisji sejmowych.

Projekt, jako załącznik do petycji, wpłynął w zeszłym roku do Komisji ds. Petycji. Złożyła ją Polska Federacja Ruchów Obrony Życia (PFROŻ).

Projekt zakłada całkowity zakaz aborcji. Wprowadza też m.in. zakaz sprzedaży, nieodpłatnego udostępniania i reklamowania środków o działaniu poronnym i antyimplantacyjnym. Przepis ten – jak tłumaczą autorzy projektu – ma zapełniać lukę mogącą się pojawić przy okazji potencjalnego dostępu do tzw. aborcji farmakologicznej.

Projekt przewiduje też zmiany w Kodeksie cywilnym potwierdzające, iż dziecko poczęte ma bezwarunkową zdolność prawną w zakresie stosunków niemajątkowych, a warunkową, gdy urodzi się żywe (autorzy projektu proponują zapis: „Zdolność prawną ma również dziecko poczęte; jednakże prawa i zobowiązania majątkowe uzyskuje ono pod warunkiem, że urodzi się żywe”).

Projekt – w przeciwieństwie do rozpatrywanego w zeszłym roku projektu komitetu „Stop aborcji” – nie przewiduje karania kobiet, które zdecydowały się na aborcję.

RS, PAP

NaszDziennik.pl