logo
logo

Zdjęcie: Ewa Sądej/ Nasz Dziennik

Sejm uczcił 150. rocznicę powstania „Sokoła”

Poniedziałek, 13 lutego 2017 (18:39)

Sejm uczcił w piątek 150. rocznicę powstania najstarszej polskiej organizacji młodzieżowej, patriotycznej i sportowej Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Organizacja przyczyniła się do wychowania polskiej młodzieży „w duchu patriotyzmu i postaw obywatelskich” – napisano w uchwale.

„U podstaw założonego we Lwowie 7 lutego 1867 r. Towarzystwa był rozwój i popularyzacja polskiego sportu. Z biegiem czasu Towarzystwo przyjęło także charakter niepodległościowy i patriotyczny” – głosi przyjęta przez aklamację uchwała.

Przypomniano w niej, że działacze „Sokoła” brali udział w walkach powstańczych oraz działaniach wojennych, m.in. byli żołnierzami Legionów Polskich, Błękitnej Armii dowodzonej przez gen. Hallera, a także w Powstaniu Wielkopolskim i Powstaniach Śląskich.

W uchwale napisano także, że członkowie „Sokoła” po wojnie przyczynili się do powstania wielu klubów sportowych, wśród których dużą część stanowiły sekcje kobiece. „Odegrali dużą rolę w powstaniu Związku Harcerstwa Polskiego, udzielając wsparcia kadrowego, organizacyjnego i materialnego. Członkami honorowymi »Sokoła« byli Ignacy Jan Paderewski i Jan Paweł II” – podkreślono.

W uchwale zwrócono uwagę, że po II wojnie światowej komunistyczne władze wielokrotnie odmawiały rejestracji stowarzyszenia, dlatego działało poza granicami Polski. Wznowiło działalność zaraz po upadku komunizmu w 1989r., prowadząc działalność wychowawczą, sportową, kulturalną i proobronną w Polsce i za granicą.

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego »Sokół« wyraża szacunek dla wszystkich działaczy Sokolstwa Polskiego, którzy przyczynili się do wychowania wielu pokoleń polskiej młodzieży w duchu patriotyzmu i postaw obywatelskich” – głosi uchwała.

7 lutego 1867 r. we Lwowie powstało Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, czyli polska organizacja młodzieżowa, patriotyczna i sportowa. Największy rozkwit organizacji sokolich odnotowano w latach międzywojennych. W czasie II wojny światowej członkowie TG „Sokół” brali udział w walkach na wszystkich frontach. Po II wojnie światowej Towarzystwa działały tylko na emigracji w Anglii, Francji i USA. Pierwsze TG „Sokół” w kraju odrodziły się w 1989 roku w Warszawie, Inowrocławiu, Gniewkowie, Bydgoszczy i Poznaniu.

RS, PAP

NaszDziennik.pl