logo
logo

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Rodzina w centrum

Sobota, 18 marca 2017 (13:51)

Wszystkie priorytety polityki społecznej odnoszą się do rodziny – zauważyła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, otwierając w piątek Międzynarodowy Kongres Rodzin na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Podkreśliła, że tytuł jednego z wystąpień podczas konferencji oddaje to, co przyświeca jej stale w pracy – że rodzina jest w centrum polityki społecznej państwa. 

Zaznaczyła, że wśród obecnych priorytetów polityki społecznej wszystkie zawierają odwołanie i odniesienie do rodziny.

– Te priorytety to: stworzenie polskim rodzinom warunków zachęcających do podejmowania decyzji o rodzicielstwie; ograniczenie ubóstwa, szczególnie w rodzinach wychowujących dzieci; wsparcie osób starszych, wspieranie ich aktywności, udziału w życiu społecznym i wsparcie osób niesamodzielnych oraz wsparcie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów – wyliczyła.

Rafalska przypomniała, że podstawowym pierwszym skojarzeniem, gdy mówi się o polityce rodzinnej, są rodziny z dziećmi.

– Dzieci są taką grupą, która w powszechnym odczuciu powinna być objęta szczególną ochroną – podkreślała, nawiązując do trwającego od 1 kwietnia programu „Rodzina 500+”. Jak mówiła, wynika on z przekonania, że środki na wsparcie polskich rodzin stanowią inwestycję w kapitał ludzki, która da impuls do rozwoju kraju.

– Program wspiera też dzietność, przez likwidację finansowych barier utrudniających decyzje o powiększeniu rodziny – tłumaczyła.

Zaznaczyła, że taki efekt już występuje.

– Będziemy czekali, żeby była tu tendencja wzrostowa i by utrzymywała się trwale – zaznaczyła.

– Rodziny to nie tylko rodziny z dziećmi, to wszystkie osoby połączone więzią, dlatego szeroko rozumiana polityka rodzinna to działania ukierunkowane na pomoc rodzinom w trudnej sytuacji, a także grup wymagających szczególnej ochrony – osób starszych czy niepełnosprawnych – mówiła minister rodziny i pracy.

Obie te grupy potrzebują wsparcia finansowego i zwiększenia dostępu do usług opieki, pomimo że rodziny chcą zajmować się osobami w takiej sytuacji – podkreślała, przypominając o działaniach rządu na rzecz osób starszych w ramach programu ASOS oraz Senior Plus na lata 2015-20. Działania te dotyczą też wsparcia ich zaangażowania w życie społeczne – dodała.

Minister przypomniała, że do rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi kierowany jest rozpoczęty w tym roku program „Za życiem”.

– W ramach programu zaplanowałam wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych, m.in. w postaci opieki wytchnieniowej, pomocy asystenta rodziny czy aktywizacji zawodowej, a także wsparcia rehabilitacji osób niepełnosprawnych – wyliczała.

– Rozwijany jest system mieszkań chronionych i ośrodków rehabilitacyjno-opiekuńczych – dodała.

RS, PAP

Aktualizacja 18 marca 2017 (15:19)

NaszDziennik.pl