logo
logo

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Niepokoi nas opieszałość rządu

Niedziela, 19 marca 2017 (12:42)

Przesłanie XXXVII Pielgrzymki Obrońców Życia na Jasną Górę.

Jasna Góra, 18 marca 2017

My, uczestnicy XXXVII Pielgrzymki Obrońców Życia na Jasną Górę, wyrażamy uznanie dla wysiłków rządzących podejmowanych na rzecz rodziny i lepszej ochrony rodzicielstwa. Program „500+” przywrócił wielu rodzinom, szczególnie wielodzietnym, godność i nadzieję na normalne życie, program „Życie+” łagodzi problemy związane z trudnym rodzicielstwem. Na aprobatę zasługuje także wstrzymanie finansowania zabiegów in vitro z budżetu państwa, a także wycofanie z wolnego obiegu, zaliczanej do tzw. antykoncepcji awaryjnej, mającej jednak też działanie wczesnoporonne, pigułki ellaOne.

Jednocześnie wyrażamy zaniepokojenie brakiem postępu w pracach na rzecz pełnej prawnej ochrony życia dzieci poczętych. Niezrozumiałe jest także wycofanie się Ministerstwa Zdrowia z prac mających na celu zablokowanie finansowania in-vitro z budżetów gminnych, a także dalsze utrzymywanie w obiegu środków farmaceutycznych mających możliwe wczesnoporonne działanie.

Agresja i ofensywa skrajnie feministycznych środowisk nie może usprawiedliwiać zaniechania działań na rzecz prawa do życia dla każdego człowieka od momentu jego poczęcia. Nie może też być pretekstem do zaniedbań w dziedzinie wychowania do odpowiedzialnego rodzicielstwa i prowadzenia kampanii edukacyjnych.

Dlatego zwracamy się z apelem do polityków o odwagę i zdecydowanie w stanowieniu prawa służącemu życiu. Do dziennikarzy i osób odpowiedzialnych za środki masowego przekazu o publikację materiałów afirmujących życie, pokazujących prawdę o tragicznych następstwach aborcji i rzetelne ukazywanie problematyki pro-life. Do lekarzy i pracowników służby zdrowia zwracamy się z apelem o nieuleganie presji, kierowanie się sumieniem i poszanowanie życia każdego człowieka. Do wszystkich ludzi dobrej woli apelujemy o nieuleganie zniechęceniu i konsekwentne upominanie się o prawo do życia dla każdego, bez wyjątków!

W imieniu Pielgrzymów:

dr Paweł Wosicki – Polska Federacji Ruchów Obrony Życia
dr inż. Antoni Zięba – Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci
Halina i Czesław Chytrowie – Duchowa Adopcja

RS

Aktualizacja 8 października 2017 (10:00)

NaszDziennik.pl