logo
logo

Pod patronatem „Naszego Dziennika”

Zdjęcie: Monika M. Zając/ Nasz Dziennik

Dar zobowiązuje

Wtorek, 21 marca 2017 (18:35)

Wezwanie do głoszenia i ochrony wartości życia wybrzmiało wczoraj w Lublinie. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim św. Jana Pawła II odbyła się międzynarodowa konferencja organizowana z okazji zbliżającego się Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia. Prelegenci i jej uczestnicy podjęli refleksję na temat postaw wobec życia.

 

– Święty Jan Paweł II wzywał do tego, aby chrześcijanie stali się ludem życia i ludem dla życia (EV 79) – przypomniał otwierający konferencję ks. prof. Sławomir Nowosad z KUL.

– Jeśli rozpoznajemy wartość życia człowieka jako wartość podstawową, to wobec tej wartości powinniśmy zająć również podstawową postawę – postawę zaangażowania. Nikt z nas nie może być wobec niej obojętny. Jeśli rozpoznajemy wartość, to ona zobowiązuje. Tak jak zobowiązuje każdy dar – dodał.

Życie jest darem szczególnym, darem stwórczej miłości Boga. Do refleksji na temat tego głównego założenia chrześcijańskiej teologii życia zachęcał ks. prof. Stanisław Warzeszak z Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

– Jako istota rozumna i wolna człowiek zostaje przeznaczony do podtrzymywania i rozwoju życia w zgodzie z jego naturalnym podłożem i nadprzyrodzonym pochodzeniem, odniesieniem do wieczności – wyjaśniał.

Jak podkreślał ksiądz profesor, powstanie życia biologicznego ma szczególny charakter. Pojawia się ono na ostatnim etapie jako ukoronowanie całego dzieła stworzenia. Związane jest z tym błogosławieństwo, dzięki któremu człowiek może przedłużać swoje życie zgodnie z zamysłem Stwórcy. Służyć życiu i poświęcać wszystko, by je ratować. Istnienie człowieka będzie polegało na dziękczynieniu za cielesny charakter życia, na przyjmowaniu jego dobra, ale także na podejmowaniu trudu fizycznego istnienia.

Różne kierunki psychologiczne podają różne określenia człowieka. Wskazywała na nie prof. Urszula Dudziak z KUL, organizatorka konferencji. Najbliższa personalizmowi jest psychologia humanistyczna, która widzi w człowieku osobę, podmiot poznający świat, innych ludzi, siebie. Wskazuje, że człowiekowi przysługują szacunek, godność, wolność. Zwraca uwagę na strukturę człowieka – jego ducha, psychikę, ciało, relacje społeczne.

– Psycholodzy powinni zwracać uwagę na człowieka jako na osobową wartość. A do osoby nie można odnieść się inaczej jak tylko poprzez miłość. To jest właściwa relacja międzyludzkich osobowych odniesień – tłumaczyła prof. Dudziak.

W konkluzji zaakcentowała, że wartość życia ludzkiego jest fundamentalna. Bez niego dla danej osoby wszystkie inne wartości nigdy by nie zaistniały.

Monika M. Zając

Nasz Dziennik