logo
logo

OBRONA RODZINY

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Pozew jak knebel

Sobota, 20 maja 2017 (02:26)

Po wysłaniu do szkół ostrzeżenia przed tzw. edukacją antydyskryminacyjną aktywiści LGBT grożą pozwem jego autorom.

Wezwanie przedsądowe do zaniechania oraz do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza otrzymało z Kancelarii Radców Prawnych Gratus S.C. w Sopocie, występującej w imieniu pełnomocnika rządu PO – PSL ds. równego traktowania Małgorzaty Fuszary, a także Marty Konarzewskiej (znanej z artykułu „Jestem nauczycielką i jestem lesbijką”) i trenera antydyskryminacyjnego Jana Świerszcza. Kancelaria reprezentuje też w tej sprawie Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej, Kampanię Przeciw Homofobii i Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.

To reakcja na rozesłany do 20 tys. szkół list, w którym osoby zaangażowane w organizowanie wsparcia dla rodzin alarmują, czym jest tzw. edukacja równościowa, dlaczego jej emisariusze starają się dotrzeć do najmłodszych, jakimi metodami się posługują i – co najważniejsze – jak przed ich wpływami skutecznie zabezpieczyć uczniów

Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, który reprezentuje w tym postępowaniu organizację rodziców, nie ma wątpliwości, że wezwanie przedsądowe to próba presji, którą próbuje się wywrzeć na SRWWiM, by zaniechało realizacji swoich celów statutowych. A znajduje się wśród nich ochrona dzieci i młodzieży przed deprawacją.

–List, który został rozesłany do polskich szkół, w sposób rzeczowy i merytoryczny przedstawił stanowisko Stowarzyszenia. Niestety, druga strona postanowiła odebrać mu prawo głosu. Powód jest oczywisty – list mógł zniechęcić dyrektorów, nauczycieli i rodziców do wpuszczania seksedukatorów do szkół. A to może niekorzystnie wpłynąć na finanse tych organizacji, które takie, a nie inne treści promują – mówi prawnik.

Drogi Czytelniku,

cały artykuł jest dostępny w wersji elektronicznej „Naszego Dziennika”.

Zapraszamy do zakupu w sklepie elektronicznym

Anna Ambroziak

Aktualizacja 21 maja 2017 (15:58)

Nasz Dziennik